Chia sẻ

Danh mục sách khoa Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm

19-08-2016

 

DANH MỤC SÁCH KHOA NÔNG NGHIỆP & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Thư viện Cơ sở 1

Đợt bổ sung Tháng 8/2016

STT

Nhan đề

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm XB

DDC

Số lượng

Ghi chú

1

Giáo tình các quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩm - công nghệ sinh học.

Tôn Thất Minh (Chủ biên)

Bách Khoa Hà Nội

2016

664

5

 

2

Luật an toàn thực phẩm :

 

Lao động

2016

344.04

3

 

3

Nhiên liệu sạch 

Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Khoa học và kỹ thuật

2016

662

3

 

4

Các kỹ thuật chỉ thị DNA trong nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen và chọn giống thực vật 

Nguyễn Đức Thành

Khoa học tự nhiên và công nghệ

2015

631.5

3

 

5

Công nghệ vi sinh 

Lương Đức Phẩm

Khoa học tự nhiên và công nghệ

2015

660.6

2

 

6

Địa lí nông - lâm - thủy sản Việt Nam 

Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông (Đồng chủ biên)...[etc al.]

Đại học Sư phạm

2015

630

5

 

7

Điều khiển tối ưu trong công nghệ sinh học 

Hoàng Đình Hòa

Bách Khoa Hà Nội

2015

660.6

3

 

8

Động vật học có xương sống 

Lê Vũ Khôi

Giáo dục Việt Nam

2015

596

2

 

9

Động vật học không xương sống 

Thái Trần Bái (chủ biên)

Đại học sư phạm

2015

592

5

 

10

Kỹ thuật môi trường =

Lâm Minh Triết

Đại học Quốc gia TP. HCM

2015

363.7

2

 

11

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu tất yếu để hội nhập quốc tế 

Phạm S

Khoa học và kỹ thuật

2015

630

5

 

12

Sinh học phát triển cá thể động vật 

Mai Văn Hưng

Đại học Sư phạm

2015

571.8

3

 

13

Tiến hóa thích nghi của động vật ở nước, ở cạn và kí sinh 

Thái Trần Bái

Đại học sư phạm

2015

591.3

2

 

14

Bệnh của lợn tại Việt Nam 

Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Bá Hiên (Đồng chủ biên)...[etc al.]

Hà Nội

2014

636.4

2

 

15

Dược lý học :

 

Giáo dục Việt Nam

2014

615

1

 

16

Giải phẫu so sánh động vật có xương sống =

Hà Đình Đức

Đại học Sư phạm

2014

571.3

3

 

17

Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và động vật 

Võ Văn Toàn (Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

2014

571

3

 

18

Giáo trình khoa học trái đất 

Lưu Đức Hải

Giáo dục Việt Nam

2014

550

3

 

19

Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách 

Phạm Luận

Bách Khoa Hà Nội

2014

543

1

 

20

Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp: Tính toán thiết kế công trình =

Lâm Minh Triết

Đại học Quốc gia TP. HCM

2014

628.4

2

 

21

Động vật học không xương sống :

Thái Trần Bái

Giáo dục Việt Nam

2012

592

3

 

22

Công nghệ sinh học phân tử :

Glick, Bernard R.

Khoa học và kỹ thuật

2009

660.6

5

 

 

Tổng cộng:

66

 

TT Thông tin - Thư viện