Chia sẻ

Danh mục sách khoa Công nghệ thông tin

19-08-2016

 

DANH MỤC SÁCH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng B.511 CS TCN

Đợt bổ sung Tháng 8/2016

STT

Nhan đề

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm XB

DDC

Số lượng

Ghi chú

1

Công nghệ phần mềm nhúng 

Nguyễn Ngọc Bình

Đại học Quốc gia Hà Nội

2016

005.3

3

 

2

Giáo trình hệ điều hành 

Từ Minh Phương

Thông tin và truyền thông

2016

005.4

5

 

3

Giáo trình nguyên lý hệ điều hành 

Hồ Đắc Phương

Giáo dục Việt Nam

2016

005.4

5

 

4

Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS6 dành cho người tự học.

Phan Hoàng Chi

Từ điển bách khoa

2016

006.6

3

 

5

Gis căn bản 

Trần Trọng Đức

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2016

004

5

 

6

Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng Android 

Lê Văn Hưng (Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

2016

005.13

5

 

7

Luật an toàn thông tin mạng

 

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2016

005.8

3

 

8

Quản lý dự án công nghệ thông tin 

Lê Văn Phùng (chủ biên)

Thông tin và truyền thông

2016

004

3

 

9

Thiết kế website 

Hoàng Anh Đức (Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

2016

005.3

5

 

10

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 

Hoàng Bảo Hùng

Thông tin và truyền thông

2015

005.74

5

 

11

Định kiểu web với CSS =

Smith, Charles Wyke

Bách Khoa Hà Nội

2015

005.13

2

 

12

Doanh nghiệp & điện toán đám mây =

Velte, Anthony T.

Bách khoa Hà Nội

2015

004

3

 

13

Giáo trình Access 2010 

Võ Đình Bảy (Chủ biên)

Xây dựng

2015

005.3

5

 

14

Giáo trình cơ sở dữ liệu :

Vũ Bá Anh (Chủ biên)

Tài chính

2015

005.74

1

 

15

Giáo trình lập trình Android :

Lê Hoàng Sơn (Chủ biên)

Xây dựng

2015

005.13

5

 

16

Kỹ nghệ phần mềm nâng cao 

Lê Văn Phùng

Thông tin và truyền thông

2015

005.3

3

 

17

C# dành cho người tự học 

Phạm Phương Hoa

Từ điển bách khoa

2014

005.1

3

 

18

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

Nguyễn Trung Trực

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2014

004

5

 

19

Giáo trình thực hành Photoshop CC 

Phạm Quang Huy

Khoa học và kỹ thuật

2014

006.6

3

 

20

GIS đại cương :

Trần Vĩnh Phước (Chủ biên)...[etc al.]

Đại học Quốc gia TP. HCM

2014

004

5

 

21

GPS hệ thống định vị toàn cầu 

Trần Vĩnh Phước

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2014

004

5

 

22

Hướng dẫn sử dụng Autocad 2012 

 

Xây dựng

2014

006.6

3

 

23

Phân tích dữ liệu với R 

Nguyễn Văn Tuấn

Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

2014

025.0400727

2

 

24

Thực hành Gis 

Trần Trọng Đức

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2014

004

5

 

25

Tự học C# bằng hình ảnh 

Trần Tường Thụy

Từ điển Bách Khoa

2013

004

5

 

26

Thực hành viễn thám 

Lê Văn Trung (Chủ biên)

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2012

004

5

 

27

Giáo trình khám phá dữ liệu web 

Hà Quang Thụy (chủ biên)...[etc al.]

Giáo dục Việt Nam

2011

004.67

5

 

28

Tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình cơ sở dữ liệu C# một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất :

Đậu Quang Tuấn

Giao thông vận tải

2005

005.1

3

 

 

Tổng cộng:

110

 

TT Thông tin - Thư viện