.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi lớp ĐH, CĐ, TCCN VLVH khóa 13, 14

19-08-2016

LỊCH THI CÁC LỚP ĐH, CĐ, TCNN VLVH KHÓA 13, 14
Từ ngày 20/8/2016 đến 18/9/2016
Địa điểm thi: Trường Đại học Tiền Giang - Cơ sở chính

Thứ

Ngày

Giờ

Lớp SV

Mã HP

STC

Tên học phần

SL SV

SL SV/
phòng thi

Phòng thi

Đơn vị tổ chức thi

Ghi chú

7

20/8/2016

7g30

CĐ VLVH MẦM NON 13A

17182

2

Tổ chức hoạt động âm nhạc

46

23

H33

TT KT&ĐBCLGD

 

23

K31

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B1

83

28

K24

 

28

K23

 

27

K32

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B2

79

23

K33

 

23

K34

 

24

K35

 

9

K36

 

ĐH VLVH KẾ TOÁN 13

66093

3

Kinh tế lượng

18

18

 

9g30

ĐH VLVH KẾ TOÁN 13

08132

2

Toán cao cấp C2

18

18

K23

 

13g30

CĐ VLVH MẦM NON 13A

17332

2

Đánh giá trong giáo dục mầm non

45

22

K31

 

23

K22

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B1

17402

2

Phương pháp phát triển thể chất

42

21

K23

 

21

K24

 

ĐH VLVH GDTH 14

00352

2

Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học

10

10

 

ĐH VLVH
KẾ TOÁN 13

15362

2

Kỹ năng giao tiếp

29

29

K21

 

ĐH VLVH
 XÂY DỰNG 14B

 

ĐH VLVH
CNTT 14B

 

7

27/8/2016

13g30

CĐ VLVH MẦM NON 13A

17252

2

PP làm quen với văn học

42

30

K31

 

12

K31

 

ĐH VLVH CNTT 14B

31003

3

Toán rời rạc

11

11

 

7

10/9/2016

7g30

ĐH VLVH CNTT 14B

03212

2

Tư tưởng HCM

7

7

K31

TT KT&ĐBCLGD

 

CĐ VLVH MẦM NON 13A

17133

3

Vệ sinh - dinh dưỡng trẻ em

43

21

 

22

K32

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B1

57

28

K33

 

29

K34

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B2

66

33

K35

 

33

K36

 

13g30

CĐ VLVH MẦM NON 13A

17212

2

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

41

30

K31

 

11

K32

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B2

79

19

 

30

K33

 

30

K34

 

CN

18/9/2016

7g30

CĐ VLVH GDTC 13

08722

2

Nhập môn XSTK Toán

32

26

K31

 

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL319

2

Văn thư lưu trữ

91

31

K32

 

30

K33

 

30

K34

 

13g30

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL312

3

Luật thương mại

91

31

K32

 

30

K33

 

30

K34

 

CĐ VLVH GDTC 13

12712

2

Kỹ năng thiết kế, tổ chức hoạt động đội thiếu niên tiền phong HCM

32

32

K31

 

Ghi chú: Phòng Hội đồng thi F201

Sinh viên theo dõi lịch thi được thông báo tại:  Khoa,  bảng thông báo tầng trệt khu F của TTKT&ĐBCLGD và trên Website www.tgu.edu.vn 

TM. HỘI ĐỒNG THI KTHP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
(đã ký)           
HiỆU TRƯỞNG