Tag

Chia sẻ

Tập huấn chuyên môn năm 2016 tại TP.HCM

08-09-2016

Theo CV số 3745/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 02/8/2016 về việc triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị năm 2016 từ ngày 19/8/2016 đến hết ngày 21/8/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Tiền Giang đã tham dự lớp tập huấn trên gồm:

1/ Ths. Ngô Văn Vàng - Q. Trưởng Khoa LLCT

2/ Ths. Cao Thị Tuyết Loan - Trưởng BM NNLCBCCNMLN

3/ Ths. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng BM TTHCM&ĐLCMCĐCSVN

Khoa Lý luận chính trị