Tag

Chia sẻ

CHI BỘ 10 VỚI TỌA ĐÀM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

12-09-2016

Thực hiện Kế hoạch số 12- KH/ĐUK  ngày 17/01/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh,  Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 29/02/2016 của Ban Thường vụ Đảng Ủy trường ĐHTG, Kế hoạch 01 ngày 19/4/ 2016 của Chi bộ 10 về việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề 2016 về “Trung thực, trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Ngày 05/9/2016, Chi bộ 10 tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Gắn bó với nhân dân qua giao tiếp ứng xử của CBĐV”  nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; trao đổi mạn đàm để tổng kết những ứng xử hay, rút ra những kinh nghiệm tốt, gương điển hình tiêu biểu cần nhân rộng trong “ Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo tinh thần Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tham dự tọa đàm có sự hiện diện của đồng chí Võ Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy - Đại diện BTV Đảng ủy Trường, đồng chí Phan Minh Trực – đại diện Chi ủy Chi bộ 8, đồng chí Phan Thị Khánh Đoan – đại diện chi ủy Chi bộ14 và toàn thể đảng viên Chi bộ10.

Buổi tọa đàm là dịp để các đảng viên nhìn nhận thực trạng về văn hóa ứng xử hiện nay giữa thầy, cô giáo với sinh viên; giữa thầy, cô giáo với nhau. Qua đó, các đảng viên cũng đã cởi mở, chân tình, chia sẻ về những tình huống ứng xử hay, khéo léo mà mình đã học tập và làm theo tấm gương của Bác do đó tạo được niềm tin và sự gắn bó với mọi người xung quanh.

Khoa Kinh tế - Luật