Chia sẻ

Danh sách sinh viên tốt nghiệp còn nợ sách thư viện đợt IV, V và VI năm 2016

06-10-2016

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÒN NỢ  SÁCH THƯ VIỆN

Đợt IV, V và VI năm 2016

(Cập nhật đến ngày 06/10/2016)

Kính gửi: Quý Thầy (Cô) Trưởng khoa và Giảng viên cố vấn!

Trung tâm Thông tin - Thư viện kính gửi quý Thầy (Cô) Danh sách SV tốt nghiệp Đợt IV, VI, VI còn nợ sách Thư viện.

STT MSSV Họ và Tên Lớp Nơi nợ sách Tên sách Ghi chú
I. ĐỢT IV/2016
1 011309011 Trần Văn Dán CDXD11A Phòng mượn CSC 1.Kiến trúc công trình  km031177
2.Kiến trúc công trình km031175
 
II. ĐỢT VI/2016
1 011109048 Võ Bá Lộc ĐH KTXD11 Phòng mượn CSC 1. Thi công cọc khoan nhồi km030323  
2 010315035 Nguyễn Trung Phong CDQTKD10 TV CS1 1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh PM10517          2.Lợi nhuận PM1838  
III. ĐỢT VII/2016
1 010115107 Lê Văn Hiện ĐH QTKD10B TV  TCN 1. Quản trị Marketing kt000797
2. Marketing căn bản kt001367
 

TT Thông tin - Thư viện