Chia sẻ

Danh mục sách khoa kinh tế đợt bổ sung tháng 9/2016

22-09-2016

 

DANH MỤC SÁCH KHOA KINH TẾ (BỔ SUNG THÁNG 9/2016)

STT Nhan đề Tác giả Nhà xuất bản Năm XB DDC Số lượng Ghi chú
1 8 quy tắc vàng khởi nghiệp   Castrina Sean C.  Thanh Hóa  2015 650.1  3  
2 Nghệ thuật Quản lý nhân sự     Thanh Hóa  2016 658.3  3  
3 Luật kế toán - Luật kiểm toán và hướng dẫn mới về mua sắm hàng hóa, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng tài sản áp dụng trong các cơ quan, đơn vị nhà nước     Kinh tế TP. Hồ Chí Minh  2016 346  2  
4 Những tố chất, kỹ năng dành cho lãnh đạo giỏi và phương pháp phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp     Kinh tế TP. Hồ Chí Minh  2016 658.4  2  
5 Luật an toàn thực phẩm quy định mới về chất phụ gia thực phẩm, quản lý chất lượng và xử phạt vi phạm hành chính     Lao động  2016 344.04  2  
6 Luật phòng cháy và chữa cháy các quy định mới hướng dẫn về an toàn phòng chống cháy nổ trong các cơ quan, doanh nghiệp     Lao động  2015 344.05  2  
7 Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên :    Thanh niên  2016 346  2  
8 Bộ luật lao động =    Thanh niên  2016 344  2  
9 Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông     Giao thông vận tải  2016 343.074  2  
10 Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành     Lao động  2015 344.04  2  
11 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế   Hoàng Đình Tuấn  Đại học Kinh tế Quốc dân  2015 330.01  4  
12 Kế toán doanh nghiệp từ lý thuyết tới thực hành   Nguyễn Đình Hựu (Chủ biên)  Chính trị Quốc gia - Sự thật  2016 657  3  
13 Bình luận những điểm mới trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015   Nguyễn Thị Hoài Phương (Chủ biên)  Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam  2016 347  5  
14 Dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam :  Ngô Hữu Phước  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  2014 341  3  
15 Giáo trình Luật ngân sách nhà nước     Công an Nhân dân  2015 343.597  3  
16 Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất :  Đỗ Văn Đại (Chủ biên)  Lao động  2012 346.04  3  
17 Tư pháp quốc tế Việt Nam :  Đỗ Văn Đại  Chính trị Quốc gia  2010 340.9  3  
18 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ Luật dân sự năm 2015   Đỗ Văn Đại (Chủ biên)  Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam  2016 346  5  
19 Văn bản Luật quốc tế phục vụ học tập, nghiên cứu môn giải quyết tranh chấp quốc tế   Ngô Hữu Phước,  Lao động  2013 341  3  
20 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam   Phan Trung Hiền (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 354.3  1  
21 Bình luận khoa học hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 :    Công an nhân dân  2015 342.597  3  
22 Bình luận khoa học hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013   Nguyễn Đăng Dung  Chính trị Quốc gia - Sự thật  2016 342.597  5  
23 Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước :  Đỗ Văn Đại  Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh  2014 342.597  5  
24 Luật hành chính Việt Nam :    Lao động  2011 342.597  3  
25 Pháp luật với lối sống theo pháp luật và văn hóa giao tiếp pháp lý   Nguyễn Minh Đoan  Chính tri quốc gia - sự thật  2013 344.597  5  
26 Chuyên gia được trả lương cao =  Allen Debbie  Lao động  2016 658.8  3  
27 Trò chơi quyền lực tại nơi làm việc =  Godwin Jack  Khoa học xã hội  2016 658.4  3  
28 Giao tiếp thông minh và tài ứng xử     Hồng Đức  2016 158  3  
29 Mô hình phân phối và bán lẻ :  Đào Xuân Khương  Lao động ; Công ty Sách Thái Hà  2016 381  5  
30 Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu   Đoàn Thị Hồng Vân  Kinh tế TP. HCM  2016 658.5  3  
Tổng cộng: 93  

 

TT Thông tin - Thư viện