Chia sẻ

Danh mục sách khoa Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn đợt bổ sung thang 9/2016

22-09-2016

 

DANH MỤC SÁCH KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (BỔ SUNG THÁNG 9/2016)

STT Nhan đề Tác giả Nhà xuất bản Năm XB DDC Số lượng Ghi chú
1 Giáo trình thực hành sinh học tế bào   Nguyễn Xuân Viết  Đại học Sư phạm  2016 571.6  5  
2 Giáo trình hình học vi phân   Nguyễn Doãn Tuấn (Chủ biên)  Đại học Sư phạm  2016 516.3  5  
3 Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam (1975-2014) :  Phạm Ngọc Trâm  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh  2016 320.109597  3  
4 Truyện ngắn đặc sắc về Hà Nội từ 1986 đến nay     Phụ nữ  2015 895.9223  3  
5 Bước chân Việt Nam - 4 cực 1 đỉnh :  Ngô Huy Hòa  Văn học  2015 915  3  
6 Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong giáo dục   Nguyễn Công Khanh (Chủ biên)  Đại học Sư phạm  2015 371.26  5  
7 Lý thuyết chiều   Dương Quốc Việt  Đại học Sư phạm  2015 512  3  
8 Quản lí và lãnh đạo nhà trường hiệu quả (Tiếp cận năng lực) :  Trần Kiểm  Đại học Sư phạm  2016 371.2  3  
9 Hỏi & đáp kinh tế chính trị Mác - Lênin :  Hoàng Thị Bích Loan  Lý luận chính trị  2015 335.41  5  
10 Việt Nam sử lược   Trần Trọng Kim  Văn học  2015 959.7  3  
11 Hỏi đáp về biển, đảo Việt Nam    Thông tin và Truyền thông  2016 320.1  3  
12 Đỉnh cao đế quốc - Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp :  Jennings, Eric T.  Hồng Đức ; Đại học Hoa Sen  2015 959.7  3  
13 Không gian Tôpô tuyến tính :  Đỗ Văn Lợi  Giáo dục Việt Nam  2016 515  3  
14 Hoạt động - Giao tiếp - Nhân cách   Hoàng Anh (Chủ biên)  Đại học Sư phạm  2016 155.2  3  
15 Kinh tế và chính trị thế giới - Báo cáo thường niên 2015   Nguyễn Bình Giang (Chủ biên)  Khoa học xã hội  2016 320.9  3  
16 Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học     Khoa học xã hội  2016 306.8509597  3  
17 Sự hình thành hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động đối với các nước Đông Bắc Á   Dương Minh Tuấn (Chủ biên)  Khoa học xã hội  2016 382  3  
18 Dấu chân phía trước tiếp bước hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh     Hồng Đức  2016 335.4346  3  
19 Nghệ thuật giao tiếp và chỉ huy   Đỗ Đình Tiệm, Phạm Minh Công  Hồng Đức  2015 153.6  3  
20 Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt    Dân Trí  2016 335.4346  5  
21 Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Giai đoạn 1986-2012) :  Phùng Gia Thế  Đại học Quốc gia Hà Nội  2016 895.922  3  
22 Từ điển lịch sử Việt Nam (từ khởi nguồn đến 938)   Vũ Văn Quân (Chủ biên)...[et al.]  Đại học Quốc gia Hà Nội  2015 959.701  1  
23 Truyền thuyết Hà Nội   Nguyễn Thị Bích Hà  Đại học Quốc gia Hà Nội  2015 398.209  1  
24 Hồ Chí Minh đạo đức là gốc của người cách mạng   Bùi Đình Phong  Dân Trí  2016 335.4346  5  
25 Tiếng cười và đồng dao các dân tộc Tày - Thái     Đại học Quốc gia Hà Nội  2015 398.8  1  
26 Văn hóa Việt Nam :  Trần Lê Bảo  Đại học Quốc gia Hà Nội  2016 306  1  
27 Mục tiêu và biện pháp nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo   Đặng Quỳnh Vân  Dân Trí  2016 370.1  5  
28 Thú đọc sách =  Van Doren, Charles  Trẻ  2015 028  3  
29 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long   Huỳnh Xuân Hiệp (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 378  1  
30 Các quyền cơ bản của trẻ em     Dân Trí  2016 323.6  5  
31 Văn hóa - xã hội đồng bằng sông Cửu Long trong tiến trình hội nhập và phát triển   Nguyễn Kim Châu (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 306.3  1  
32 Lão Tử :  Hoàng Thần Thuần  Hồng Đức  2016 210.1  3  
33 Phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và thách thức   Võ Thành Danh (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 338.1  1  
34 Khổng Tử :  Hoàng Nha Phương  Hồng Đức  2016 210.1  3  
35 Lao động việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (Thực trạng và định hướng)   Dương Ngọc Thành (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 331.11  1  
36 Mạnh Tử :  Giang Bội Trân  Hồng Đức  2016 210.1  3  
37 2030 tuyệt diệt, suy vong hay hưng thịnh :  Trương Thanh Thùy  Hội Nhà văn  2016 895.9223  3  
38 Bách khoa thư các khoa học triết học I: Khoa học Lôgíc :  Hegel, G.W.F  Tri thức  2015 160  2  
39 Cẩm nang phương pháp sư phạm :  Nguyễn Thị Minh Phượng  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh  2016 371.102  3  
40 Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh.  Trần Thị Thanh Thủy (Chủ biên)...[et al.]  Đại học Sư phạm  2016 371.3  3  
41 Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh.  Đỗ Hương Trà (Chủ biên)...[et al.]  Đại học Sư phạm  2016 371.3  3  
42 Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2016 (Qua các kỳ đại hội)     Hồng Đức  2016 324.259707  2  
43 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm     Hồng Đức  2016 335.4346  2  
44 Đường thi - Từ góc nhìn vòng đời tác phẩm :  Lê Đình Sơn  Đại học Quốc gia Hà Nội  2015 895.9221  1  
45 Truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc :  Nguyễn Minh Trường  Đại học Quốc gia Hà Nội  2015 895.9223  1  
46 Thực vật và ứng dụng thực vật trong phong thủy   Ngô Quang Đê  Thông tin và Truyền thông  2016 635.9  3  
47 Trà hoa nữ :  Dumas Alexandre  Văn học  2016 843  3  
48 Logic - ngữ nghĩa từ hư tiếng Việt   Nguyễn Đức Dân  Trẻ  2016 495.92257  3  
49 Những nhân vật nổi tiếng thế giới   Hoàng Văn Tuấn  Lao động ; Công ty sách Panda  2016 920.008  3  
50 Một số nét độc đáo trong văn hóa vùng miền Việt Nam     Lao động  2016 306.597  3  
51 Truyện ngắn các tác giả nữ :    Văn học  2016 895.92208  3  
52 Truyện ngắn các tác giả nam :    Văn học  2016 895.92208  3  
53 Cuốn theo chiều gió.  Mitchell Margaret  Văn học ; Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng  2016 813  1  
54 Cuốn theo chiều gió.  Mitchell Margaret  Văn học ; Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng  2016 813  1  
55 Cuốn theo chiều gió.  Mitchell Margaret  Văn học ; Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng  2016 813  1  
56 Cuốn theo chiều gió.  Mitchell Margaret  Văn học ; Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng  2016 813  1  
57 Cuốn theo chiều gió.  Mitchell Margaret  Văn học ; Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng  2016 813  1  
58 Cuốn theo chiều gió.  Mitchell Margaret  Văn học ; Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng  2016 813  1  
59 Tuyển Tập Vũ Trọng Phụng.    Văn học  2016 895.9223  2  
60 Tuyển Tập Vũ Trọng Phụng.    Văn học  2016 895.9223  2  
61 Nam Cao truyện ngắn tuyển chọn    Văn học  2016 895.9223  1  
62 Tuyển tập Ngô Tất Tố     Văn học  2016 895.9223  3  
63 Những người khốn khổ.  Hugo Victor  Văn học  2016 843  1  
64 Những người khốn khổ.  Hugo Victor  Văn học  2016 843  1  
65 Những người khốn khổ.  Hugo Victor  Văn học  2016 843  1  
66 Những người khốn khổ.  Hugo Victor  Văn học  2016 843  1  
67 Những người khốn khổ.  Hugo Victor  Văn học  2016 843  1  
68 Tổng thống Obama ba ngày trên đất Việt :  Ninh Hồng Nga  Chính trị Quốc gia ; Công ty Cổ phần sách Thái Hà  2016 158.2  2  
69 Đi tìm lời giải cho những câu hỏi lớn của cuộc đời   Das Lama Surya  Hồng Đức  2016 158  3  
70 Nền giáo dục trong kỷ nguyên mới   Bailey Alice A.  Hồng Đức  2016 158  3  
Tổng cộng: 176  

 

TT Thông tin - Thư viện