Chia sẻ

Danh mục sách Ngoại ngữ đợt bổ sung tháng 9/2016

22-09-2016

 

DANH MỤC SÁCH NGOẠI NGỮ (BỔ SUNG THÁNG 9/2016)

STT Nhan đề Tác giả Nhà xuất bản Năm XB DDC Số lượng Ghi chú
1 Ielts - Bài thi mẫu =  Nguyễn Quốc Hùng  Đại học Quốc gia Hà Nội  2016 428  3  
2 Tips for Ielts =  Nguyễn Quốc Hùng  Đại học Quốc gia Hà Nội  2016 428  3  
3 English for Tourism and Restaurants.  Levin Frank  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty TNHH Nhân Trí Việt  2016 428  3  
4 English for Tourism and Restaurants.  Levin Frank  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty TNHH Nhân Trí Việt  2016 428  3  
Tổng cộng: 12  

 

TT Thông tin - Thư viện