Tag

;

Chia sẻ

Thông báo triển khai đăng ký bằng lái xe mô tô hạng A1 (đợt 2) cho sinh viên năm học 2016-2017

17-10-2016

THÔNG BÁO

Về việc triển khai đăng ký tham gia dịch vụ bảo hiểm tai nạn và

 bằng lái xe mô tô hạng  A1 cho sinh viên năm học 2016-2017

 

Nhằm chia sẻ rủi ro từ một cá thể sang cộng đồng thông qua việc tham gia dịch vụ bảo hiểm tai nạn và góp phần thực hiện tốt luật giao thông đường bộ cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến sinh viên toàn trường về việc tham gia dịch vụ bảo hiểm tai nạn và bằng lái xe hạng mô tô hạng A1 trong  năm học 2016 -2017, cụ thể như sau:

1. Mức phí

1.1. Bảo hiểm tai nạn: 80.000đồng/sinh viên/năm

Số tiền bảo hiểm và điều kiện được bảo hiểm:

- ĐK A: Chết do ốm đau, bệnh tật (trả lại tiền BH): 12.000.000đ

- ĐK B: Thương tật thân thể do tai nạn (trả lại tiền BH): 11.000.000đ (theo tỷ lệ)

- ĐK C: Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật: 12.000.000đ (theo tỷ lệ)

- ĐK D: trợ cấp nằm viện do ốm đau, bệnh tật: 11.000.000đ

Ghi chú: Giảm 50% cho con liệt sĩ, thương binh, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

1.2. Bằng lái xe hạng A1: 200.000 đồng/ người/lần

2. Thời hạn hợp đồng và đăng ký tham gia

2.1 Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng bảo hiểm tai nạn sinh viên năm học 2016 - 2017 có hiệu lực 01/11/2016 đến 30/10/2017.

2.2. Đăng ký tham gia

 Lớp trưởng tổ chức cho sinh viên có nhu cầu tham gia dịch vụ bảo hiểm tai nạn và bằng lái xe mô tô hạng A1 đăng ký theo đơn vị lớp học (theo mẫu đính kèm).

3. Thời hạn và địa điểm đăng ký

3.1. Thời hạn đăng ký mua bảo hiểm tại nạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/10/2016.

3.2. Thời hạn đăng ký bằng lái xe: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2016. Dự kiến 22/10 học lý thuyết và chụp hình, 27/10/2016 thi thực hành

3.3. Địa điểm đăng ký: Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh (gặp Cô Xuân, DĐ: 0165.868.7702).

Để đảm bảo cho quyền lợi của sinh viên, Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo Khoa, giảng viên cố vấn và Lớp trưởng các lớp phổ biến đầy đủ thông tin và tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia theo tinh thần thông báo này./.

TT Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh