Chia sẻ

Danh mục sách Khoa Kỹ thuật nông nghiệp đợt bổ sung tháng 9/2016

22-09-2016

 

DANH MỤC SÁCH KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP (BỔ SUNG THÁNG 9/2016)

STT Nhan đề Tác giả Nhà xuất bản Năm XB DDC Số lượng Ghi chú
1 Quản lý dịch hại cây trồng thân thiện môi trường   Nguyễn Thị Thu Cúc  Đại học Cần Thơ  2016 632  1  
2 Tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và giải pháp sử dụng bền vững   Trần Văn Tỷ  Đại học Cần Thơ  2016 333.91597  1  
3 Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và triển vọng   Nguyễn Duy Cần (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 338.1  1  
4 Nâng cao hiệu quả sản xuất rau đồng bằng sông Cửu Long bằng kỹ thuật ghép gốc   Trần Thị Ba (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 631.5  1  
5 Cơ sở cải thiện năng suất và chất lượng cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long   Lê Văn Hòa (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 634  1  
6 Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long    Đại học Cần Thơ  2016 631.4  1  
7 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại trường Đại học Cần Thơ: 20 năm nhìn lại và định hướng phát triển   Trần Nhân Dũng (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 660.6  1  
8 Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long   Nguyễn Văn Sánh  Đại học Cần Thơ  2016 630  1  
9 Kỹ thuật sau thu hoạch :  Nguyễn Minh Thủy (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 664  1  
10 Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường   Võ Quang Minh (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 630  1  
11 Nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển bền vững =  Nguyễn Thanh Phương  Đại học Cần Thơ  2016 639.3  1  
12 Vi khuẩn liên kết với thực vật: Thành tựu và ứng dụng ở đồng bằng sông Cửu Long   Cao Ngọc Điệp  Đại học Cần Thơ  2016 632  1  
13 Đất ngập nước đồng bằng sông Cửu Long: Những vấn đề cơ sở và ứng dụng   Trương Thị Nga (Chủ biên)  Đại học Cần Thơ  2016 631.4  1  
14 Quản lí độ phì nhiêu đất và hiệu quả sử dụng phân bón ở đồng bằng sông Cửu Long    Đại học Cần Thơ  2016 631.4  1  
Tổng cộng: 14  

 

TT Thông tin - Thư viện