Chia sẻ

Danh mục sách Khoa Xây dựng đợt bổ sung tháng 9/2016

22-09-2016

 

DANH MỤC SÁCH KHOA XÂY DỰNG (BỔ SUNG THÁNG 9/2016)

STT Nhan đề Tác giả Nhà xuất bản Năm XB DDC Số lượng Ghi chú
1 Giáo trình AutoCAD phần 2D 2015   Mai Hoàng Long (Chủ biên)  Xây dựng  2016 604.2  5  
2 550 tình huống giải đáp về nghiệp vụ xây dựng   Tiến Phát  Lao động  2016 692  2  
3 Địa kỹ thuật môi trường   Bùi Văn Trường (Chủ biên)  Xây dựng  2016 628  3  
4 Động lực học công trình   Đỗ Kiến Quốc (Chủ biên)  Xây dựng  2016 620.1  3  
5 Cửa đi, cửa sổ    Xây dựng  2016 690  3  
6 Giáo trình thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng   Phạm Thị Lan  Xây dựng  2016 624  5  
7 Ứng dụng phần mềm SAP 2000 giải bài toán kết cấu công trình   Nguyễn Hải Hưng (Chủ biên)  Xây dựng  2016 624.1  3  
8 Hướng dẫn thực nghiệm thí nghiệm và kiểm định công trình   Nguyễn Trung Hiếu  Xây dựng  2016 690  3  
9 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng :    Xây dựng  2016 344.05  3  
Tổng cộng: 30  

 

TT Thông tin - Thư viện