Tag

Chia sẻ

Tập huấn chuyên môn năm 2015 tại Đà Nẵng

27-08-2015

Theo Công văn số 3836/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 30/7/2015 về việc triệu tập lớp bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị từ ngày 10/8/2015 đến hết ngày 12/8/2015 tại Đà Nẵng.

Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Tiền Giang đã tham dự lớp tập huấn trên gồm các GV:

1/ Lê Minh Tấn - Phó Trưởng Khoa, Trưởng BM ĐLCMCĐCSVN

2/ Nguyễn Thị Thảo - Trưởng BM TTHCM

3/ Lê Thị Son - Phó Trưởng BM NNLCBCCNMLN

 

Khoa Lý luận chính trị