Chia sẻ

Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành sư phạm Ngữ văn (D140217) trình độ đại học tại Long An

19-10-2016

 

KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016 - ĐỢT 2

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Ngành: SƯ PHẠM NGỮ VĂN (D140217) - Trình độ: ĐẠI HỌC

Ngày thi: 08, 09/10/2016 tại Trường CĐSP Long An

(Theo Quyết định số: 808/QĐ-ĐHTG ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang)

Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển xem thủ tục nhập học tại đây.

Stt SBD Họ và tên Phái Ngày sinh Nơi sinh ĐT KV Điểm môn
Văn học Việt Nam
Điểm môn
Tiếng Việt
Điểm môn
PPDH Ngữ văn
Tổng điểm
(làm tròn)
1 VA.001 Trần Lê Ngọc  Cầm Nữ 12/3/1995 Long An   1 5.50 7.50 7.00 20.0
2 VA.002 Nguyễn Thị Cương Nữ 16/03/1993 Long An   2NT 6.00 6.00 6.00 18.0
3 VA.003 Phùng Thị Hồng  Đào Nữ 8/18/1983 Long An   2NT 8.00 8.00 7.00 23.0
4 VA.004 Nguyễn Thế Duy   11/10/1994 Long An   2 6.50 7.00 5.50 19.0
5 VA.005 Lê Thị Hà Nữ 5/19/1981 Hà Tĩnh   2NT 6.50 7.00 7.00 20.5
6 VA.006 Hồ Thị Mỹ Hạnh Nữ 9/2/1994 Long An   2NT 7.50 7.50 7.00 22.0
7 VA.007 Nguyễn Thị  Hiền Nữ 6/12/1994 Long An   2NT 7.00 7.50 6.00 20.5
8 VA.008 Phan Văn  Hoàng   9/6/1972 Nghệ An   2NT 5.50 7.00 6.00 18.5
9 VA.010 Nguyễn Thụy Mộng  Linh Nữ 11/12/1978 Long An   2NT 6.50 8.00 6.00 20.5
10 VA.011 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 6/18/1988 Long An   2NT 6.00 7.50 6.00 19.5
11 VA.012 Phạm Thị Mỹ Loan Nữ 6/22/1985 Long An   2NT 6.50 7.50 6.00 20.0
12 VA.013 Nguyễn Thị Trúc  Mai Nữ 12/14/1994 Long An   2NT 6.50 6.50 8.00 21.0
13 VA.014 Trần Nguyệt Minh Nữ 3/1/1992 Long An   2NT 5.50 7.00 5.50 18.0
14 VA.015 Phan Phạm Ngọc  Ngân Nữ 3/20/1993 Long An   2NT 7.00 7.00 6.50 20.5
15 VA.016 Phan Thị Ánh  Nguyệt Nữ 2/22/1992 TP. HCM   2NT 6.50 6.50 5.50 18.5
16 VA.017 Lê Thị Thúy  Nhàng Nữ 6/16/1988 Long An   2NT 8.00 7.50 7.50 23.0
17 VA.018 Nguyễn Thị  Như Nữ 6/19/1991 Long An   2NT 7.50 7.00 6.00 20.5
18 VA.019 Trần Thị Hồng  Nhung Nữ 4/17/1994 Long An   2NT 7.00 7.50 7.00 21.5
19 VA.020 Nguyễn Thị Chanh Ni Nữ 1992 Long An   2NT 5.00 5.00 5.00 15.0
20 VA.021 Nguyễn Thị Trúc Phương Nữ 11/9/1988 Long An 03 2NT 6.50 8.00 6.50 21.0
21 VA.022 Nguyễn Thị  Phượng Nữ 7/3/1981 Long An   2NT 5.50 8.00 7.50 21.0
22 VA.023 Võ Thị Kim  Quanh Nữ 5/12/1994 Long An   2NT 7.00 6.50 6.50 20.0
23 VA.024 Nguyễn Thanh  Sang   7/1/1995 Long An   2NT 7.00 6.00 6.00 19.0
24 VA.025 Trương Nguyễn Duyên Thảo Nữ 12/3/1984 Long An   2NT 7.00 7.00 7.50 21.5
25 VA.027 Nguyễn Trần Thảo Trân Nữ 3/8/1983 Long An   2NT 7.50 6.50 7.00 21.0
26 VA.028 Lê Thị Thùy Trang Nữ 6/2/1995 Long An   2NT 6.00 7.50 6.50 20.0
27 VA.029 Huỳnh Thị Diễm  Trinh Nữ 2/3/1994 Tiền Giang   2NT 6.00 7.00 7.00 20.0
28 VA.030 Vũ Thị Tuyết Trinh Nữ 12/29/1987 Long An   2NT 6.50 7.50 6.50 20.5
29 VA.031 Nguyễn Thị Ngọc  Tuyền Nữ 9/22/1993 Long An   2 5.50 7.50 7.00 20.0
30 VA.032 Huỳnh Thị Ánh Tuyết Nữ 6/8/1982 Long An 03 2NT 7.50 6.50 7.50 21.5
31 VA.033 Đào Thị Cẩm  Vân Nữ 12/24/1993 Long An   2NT 7.50 6.50 6.00 20.0
32 VA.034 Lại Thị Tường  Vi Nữ 4/24/1988 Long An   2NT 6.50 7.50 6.00 20.0
33 VA.035 Võ  Ngọc  Yến Nữ 7/4/1994 Long An   2NT 5.50 5.50 6.00 17.0
34 VA.036 Võ Thị Thu Vân Nữ 15/06/1993 Long An   2NT 5.00 5.50 5.50 16.0

Danh sách có 34 thí sinh./.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG    
(Đã ký)              
HIỆU TRƯỞNG        
PGS. TS. Võ Ngọc Hà