Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo Kỳ thi cấp chứng nhận TOEIC K18

17-11-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Số:    29/TB. NNTH                                                Tiền Giang, ngày  24  tháng  10  năm 2016

THÔNG BÁO

(KỲ KIỂM TRA CẤP CHỨNG NHẬN TOEIC NỘI BỘ K18)      

 

         Căn cứ Quy định 140/ĐHTG – QLĐT ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc quy định chuẩn ngoại ngữ để xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên từ khóa 10 trở về sau;

        Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang trong việc tổ chức thi cấp chứng nhận TOEIC nội bộ cho sinh viên theo Quy định 140/ĐHTG – QLĐT;

        Nhằm giúp sinh viên đánh giá trình độ ngoại ngữ của bản thân và hội đủ các điều kiện để được xét tốt nghiệp ra trường, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng nhận TOEIC nội bộ cho sinh viên từ khóa 10 trở về sau và các đối tượng khác có nhu cầu.

    1. Tổng quan về bài kiểm tra:

      Bài kiểm tra cấp chứng nhận định hướng TOEIC nội bộ là bài kiểm tra đánh giá về mức độ thành thạo tiếng Anh dựa vào thang điểm (không có khái niệm ‘đậu – rớt’).

       Bài kiểm tra cấp chứng nhận định hướng TOEIC nội bộ được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm.

       Bài kiểm tra kéo dài 120 phút bao gồm hai (2) phần: Nghe hiểu (45 phút) và Đọc hiểu - Cấu trúc ngữ pháp (75 phút).

     2. Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự kiểm tra:

  •  Hồ sơ:

                  - Đơn xin dự kiểm tra.

                  - 5 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng  năm  sinh  phía sau  ảnh).

                  - Bản sao thẻ SV hoặc bản sao CMND.

  • Lệ phí dự kiểm tra (dành cho các thí sinh tự do): 150.000đ/TS
  • Thời gian đăng ký:

          - Nộp hồ sơ kiểm tra: từ ngày 28/11 đến hết ngày 03/12/2016

          - Nhận giấy báo dự kiểm tra: từ ngày 08/12 đến hết ngày  10/12/2016.

  • Ngày kiểm tra: 11/12/2016 (Chủ nhật)

3.   Hướng dẫn ôn tập: nhằm giúp học viên hệ thống kiến thức và làm quen với bài kiểm tra, Trung tâm tổ chức khóa ôn luyện cấp tốc cho các học viên có nhu cầu, như sau:

  • Học phí ôn tập: 800.000đ/học viên. (Trung tâm miễn lệ phí dự kiểm tra cho các học viên tham gia khóa ôn tập)
  • Khai giảng khóa ôn cấp tốc: Lúc 17:30 ngày 25/11/2016 (Thứ Sáu)   

4.   Địa điểm đăng ký và nộp hồ sơ: học viên đăng ký ôn tập (nếu có nhu cầu) và nộp hồ sơ dự kiểm tra tại các Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang:

  • Cơ sở chính: số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.   (073-397 4080)
  • Cơ sở 1: Km 1964, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.       (073-385 7571)
  • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Châu Thành, Tiền Giang.              (073-385 7935)

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Trí Tài

TT Ngoại ngữ - Tin học