} ?> .:Trường Đại học Tiền Giang:.
Chia sẻ

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên: “Khảo sát khả năng sử dụng thân thanh long thải bỏ làm thức ăn cho trùn quế”

10-01-2017

Ngày 02/11/2016 Phòng QLKHCN&HTQT đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên: Khảo sát khả năng sử dụng thân thanh long thải bỏ làm thức ăn cho trùn quế” do Nguyễn Hoài Nhân (Lớp ĐH CNSH K13 - Khoa NN&CNTP) làm chủ nhiệm đề tài, tham gia thực hiện có Đỗ Tú Tài và Phan Thị Cẩm Tiên sinh viên cùng lớp. Hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Thị Ngọc Thanh (Khoa KTNN&CNTP). Kết quả nghiệm thu đề tài: 90,2 điểm.

Đề tài đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tặng giấy khen ký ngày 22 tháng 9 năm 2016 về đạt “Giải thưởng sáng tạo xanh” thuộc hội thi “Giải thưởng sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh” cho tác phẩm “Xử lý thân thanh long thải bỏ thành phân bón hữu cơ bằng trùn quế”.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài:

Kết quả phân tích về tổng sinh khối trùn quế, khả năng sinh sản, chiều dài và khối lượng của từng cá thể trùn và kết quả về hàm lượng các hợp chất trong phân trùn đã khẳng định rằng trùn quế có thể sử dụng thân thanh long thải làm thức ăn.

Khi sử dụng nguyên liệu là các tỷ lệ khác nhau giữa thân thanh long tươi và thân thanh long sau ủ không ảnh hưởng lên tổng sinh khối,chiều dài và khối lượng của cá thể trùn cũng như chất lượng phân trùn quế. Nhưng tỉ lệ thân thanh long tươi và thân thanh long ủ trong các nghiệm thức tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về sự sinh sản của trùn quế, cụ thể là môi trường có bổ sung thức ăn là thân thanh long tươi tạo điều kiện cho trùn quế đẻ trứng kén nhiều nhưng tuổi sinh sản dài hơn, trong khi sử dụng nguồn thức ăn là thân thanh long ủ 100% thì  trùn đẻ trứng tốt, kén trùn quế nở tốt hơn.

Khi phối trộn phân bò vào TLU làm thức ăn cho trùn giúp làm tăng sinh khối trùn, tăng khả năng sinh sản, tăng hàm lượng acid humic và tăng giá trị nảy mầm của hạt củ cải.

Kết quả kiểm tra sự nảy mầm của hạt cho thấy trùn quế không có độc tính thực vật khi GI của hạt củ cải là 53,2 và 58,1 đối với phân trùn chứa 50% và 25% TLU tương ứng. Tỷ lệ nảy mầm khi gieo hạt trực tiếp vào phân trùn cao hơn ở nghiệm thức đối chứng dùng giá thể gieo của nông dân. Điều này cho thấy phân trùn giữ ẩm tốt, cấu trúc xốp giúp hạt nảy mầm tốt hơn.

Mặc dù, chất lượng của phân trùn còn một số chỉ tiêu chưa đạt đến chuẩn của phân hữu cơ sinh học nhưng lượng nitrogen, phosphorus, acid humic đều tăng so với nguyên liệu ban đầu, lượng EC và pH của phân trùn nằm trong khoảng thích hợp để sử dụng cho cây trồng. Do đó, phân trùn được nuôi bằng thanh long có thể sử dụng kết hợp với các loại phân hữu cơ khác để bón cho cây trồng. Như vậy, việc sử dụng trùn quế để xử lý thân thanh long thải bỏ là một phương pháp xử lý chất thải nông nghiệp hữu hiệu.

Tóm lại, đề tài đã chứng minh được trùn quế có khả năng sinh trưởng và sinh sản tốt với thức ăn là thân thanh long bổ sung phân bò, đồng thời, tạo ra được sản phẩm phân trùn có một số chất dinh dưỡng vượt mức tiêu chuẩn phân bón sinh học, không có độc tính cho cây, có giá trị pH, EC phù hợp cho phân bón.

Khuyến nghị của đề tài

          Sự sinh trưởng và phát triển của trùn đã được nghiên cứu và phân tích đầy đủ. Tuy nhiên, sự theo dõi trong thời gian lâu hơn cần được nghiên cứu để biết được quy trình sống của trùn trên cơ chất là thân thanh long. Bên cạnh đó, quá trình theo dõi sự thay đổi về hàm lượng carbon cần được thực hiện trong các khoảng thời gian ngắn hơn để biến được xu hướng tăng hàm lượng này khi trùn tăng trưởng.

 

                                                       Kim Truyện – Phòng QLKHCN&HTQT

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế