Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh các lớp Tin học

22-11-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Số:    31/TB. NNTH                                            Tiền Giang, ngày  05  tháng  11  năm 2016

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

        Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khai giảng của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

        Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21-6-2016 về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

      Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên nhà trường và đáp ứng thi tuyển dụng công chức, viên chức do Sở Nội vụ Tiền Giang tổ chức, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang khai giảng các lớp:

 

TÊN

KHÓA HỌC

TRÌNH ĐỘ

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ

 TRỌN KHOÁ

CHỨNG CHỈ

TIN HỌC ỨNG DỤNG

CƠ BẢN

2,5 tháng

600.000đ

NÂNG CAO

3 tháng

750.000đ

KHAI GIẢNG LÚC 17:15 NGÀY 25-11-2016 (Thứ Sáu)

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang

  • Cơ sở chính: 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.  ( 073. 3 974 080)
  • Cơ sở 1: Km 1964, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.        ( 073. 3 857 571)
  • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Châu Thành, Tiền Giang.                     ( 073. 3 857 935)

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Trí Tài

 

TT Ngoại ngữ - Tin học