Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học.

22-11-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     32 /TBNNTH

Tiền Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khai giảng của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

Nhằm đáp ứng nhu cầu Xã hội trong giai đoạn hội nhập, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang tổng khai giảng các lớp:

TÊN

KHÓA HỌC

TRÌNH ĐỘ

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ

 TRỌN KHOÁ

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH

A1

3 tháng

900.000đ

pre-A2

3 tháng

1.000.000đ

A2

3 tháng

1.200.000đ

B1

4 tháng

1.800.000đ

B1+

4 tháng

2.000.000đ

 

 

 

TOEIC

1

3 tháng

800.000đ

2

3 tháng

800.000đ

3

3 tháng

800.000đ

 

 

 

TIẾNG PHÁP

 

A1

3 tháng

700.000đ

A2

4,5 tháng

850.000đ

B1

4 tháng

850.000đ

B2

4,5 tháng

950.000đ

 

 

CHỨNG CHỈ

TIN HỌC ỨNG DỤNG

 

 CƠ BẢN

2,5 tháng

600.000đ

NÂNG CAO

3 tháng

750.000đ

TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

3 tháng

1.200.000đ

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP

3 tháng

900.000đ

 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LÚC 17:00 NGÀY 25-11-2016

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang

  • Cơ sở chính: 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.  ( 073. 3 974 080)
  • Cơ sở 1: Km 1964, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.            ( 073. 3 857 571)
  • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Châu Thành, Tiền Giang.                    ( 073. 3 857 935)

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Trí Tài

 

 

             

 

 

TT Ngoại ngữ - Tin học