Tag

Chia sẻ

Đề tài NCKH SV năm 2016-2017

28-11-2016

Trong năm học 2016-2017, toàn trường có 30 đề tài NCKH Sinh viên được duyệt thông qua Hội đồng NCKH của Nhà trường. Trong đó Khoa có 03 đề tài, cụ thể:

1. Thiết kế - chế tạo máy gọt vỏ dừa nạo đơn giản, năng suất cao, do SV Mai Hồng Khanh - ĐH CNKT Cơ khí 13 chủ nhiệm đề tài.

2. Thiết kế và chế tạo máy rửa trái Hồng xiêm, do SV Nguyễn Văn Diệp - ĐH CNKT Cơ khí 13 chủ nhiệm đề tài.

3. Chế tạo náy lột vỏ dừa khô bán tự động, do SV Nguyễn Anh Tuấn - ĐH CNKT Cơ khí 13 chủ nhiệm đề tài.

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp