Chia sẻ

Thông tin tuyển dụng công chức tỉnh Bến Tre năm 2016

24-11-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

TRUNG TÂM QHDN&TVTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số:  160 /TB –TT QHDN&TVTS                                                 Tiền Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức tỉnh Bến Tre năm 2016

 

   Theo thông báo của Sở nội vụ tỉnh Bến Tre về việc tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan Đảng, Đoàn thể cụ thể như sau:

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Số lượng 83 chỉ tiêu
 • Khối nhà nước: 50 vị trí, với số chỉ tiêu cần tuyển là 50 công chức gồm: ngạch chuyên viên 45, ngạch cán sự: 05.
 • Khối Đảng, Đoàn thể:  33 Công chức ( ngạch chuyên viên)
 1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức:
 • Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
 • Đơn đăng ký dự tuyển công chức;
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật ( dán ảnh 4x6);
 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Bản sao các văn bằng chuyên môn ( kèm bảng điểm học tập), chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 • 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc, 02 ảnh cỡ 4x6.

4.Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

v Thời gian:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/12/2016.

v Địa điểm:

    - Đối với thí sinh dự thi vào khối nhà nước: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng công chức, viên chức Sở nội vụ tỉnh Bến Tre – Số 11, Cách mạng tháng tám, Phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre ( trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 )

   - Đối với thí sinh dự thi vào khối Đảng, đoàn thể: Thí sinh liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức để nộp hồ sơ. Cụ thể

     Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào 01 vị trí

     Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết xem tại website: www.snv.bentre.gov.vn  hoặc liên hệ Sở nội vụ tỉnh Bến Tre - Số 11, Cách mạng tháng tám, Phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre – Điện thoại: 0753.822.475

 

                                              KT. GIÁM ĐỐC

                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

    - Khoa KTCN, KT – L; SP                                                           (đã ký)

CNTT; KTXD; NN &CNTP; KHXH &NV

   - Lưu: VT, TT QHDN&TVTS                                                    Lê Tiến Dũng                                            

                                                                                                               

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp