Chia sẻ

Tuyển dụng nhân viên Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial

05-12-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

TRUNG TÂM QHDN&TVTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số:   161 /TB –TT QHDN&TVTS                                                   Tiền Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự tại

Công ty Cổ phần TaeKwang Vina Industrial – Chi nhánh Mỹ Tho

 

Nhằm mở rộng và phát triển quy mô hoạt động năm 2017 của nhà máy sản xuất giày thể thao. Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial cần tuyển các vị trí sau:

         1.    Nhân viên văn phòng

2. Nhân viên kế hoạch sản xuất

3. Nhân viên Cơ khí

4. Nhân viên Điện tử

5. Nhân viên NOS-Lean (kiểm tra trực quan xưởng và dòng chảy nguyên vật liệu trong sản xuất)

6. Phiên dịch tiếng Hàn

Yêu cầu:

-       Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành có liên quan.

-       Trung thực, chịu được áp lực, ham học hỏi.

-       Khả năng tổ chức công việc hệ thống, chuyên nghiệp.

-       Địa điểm làm việcTiếng Anh: nghe, đọc, hiểu và viết

-       Vi tính: sử dụng thành thạo

Quyền lợi: 

-       Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

-       Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

-       Được đào tạo

Thông tin liên hệ: Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua các kênh sau:

- Gửi qua địa chỉ mail: tm.luan@tk.t2group.co.kr

- Hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

        Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial- Chi nhánh Mỹ Tho

Địa chỉLô C, Cụm Công nghiệp Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Gặp: Ms. Luân – Trưởng Phòng Nhân sự      Điện thoại: 0908.060.117

 

                                     KT. GIÁM ĐỐC

                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                                                                      (đã ký)                                          

                                                                                  Lê Tiến Dũng                                                                                                                            

 

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp