Chia sẻ

Cuộc thi hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp”

08-12-2016

Ngày 06/12/2016, Trường Đại học Tiền Giang triển khai kế hoạch Cuộc thi hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp”.


5 cuốn sách: “Nghĩ giàu làm giàu”, “Quốc gia khởi nghiệp”, “Khuyến học”, “Đắc nhân tâm”, “Không bao giờ là thất bại. Tất cả là thử thách”

Ths. Nguyễn Thị Kim Xuyến - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện cho biết về mục đích của Cuộc thi nhằm: Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong học sinh, sinh viên toàn trường, thể hiện nét đẹp trong văn hóa học đường; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong học tập và trên bước đường khởi nghiệp của các tân cử nhân tương lai; tạo thói quen đọc sách cho học sinh, sinh viên, từng bước rèn luyện kỹ năng đọc sách, khả năng làm việc và nghiên cứu thông qua Thư viện cũng như hình thành văn hóa đọc trong nhà trường; phát huy tác dụng, hiệu quả nguồn học liệu hiện có trong Thư viện của trường phục vụ cho việc dạy, học và nghiên cứu cho học sinh, sinh viên. Đồng thời tạo sự gắn kết giữa bạn đọc với thư viện và nâng cao chất lượng hoạt động thư viện.

Theo nội dung Kế hoạch, đối tượng dự thi là sinh viên chính quy đang học tập tại Trường Đại học Tiền Giang, do Trường đào tạo và cấp bằng.

Nội dung thi, sinh viên hùng biện 01 trong 05 quyển sách sau: Khuyến học của tác giả Fukuzawa Yukichi; Nghĩ giàu làm giàu của tác giả Napoleon Hill; Quốc gia khởi nghiệp của tác giả Dan SeNor & Saul Singer; Đắc Nhân tâm của tác giả Dale Carnegie và Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách của tác giả Chung Yu Jung

Hình thức thi, sinh viên dự thi theo hình thức hùng biện, mỗi đội/nhóm dự thi gồm 3 thành viên. Mỗi đội/nhóm dự thi có một bài viết ngắn giới thiệu về quyển sách tâm đắc, bài dự thi trình bày được 03 nội dung cơ bản: (1) Tóm tắt nội dung quyển sách ngắn gọn, súc tích; (2) Nêu được những bài học giá trị khi đọc sách; (3) Vận dụng những bài học từ sách vào trong học tập và thực tiễn cuộc sống. Bài viết tối đa 02 trang A4, được gửi về Ban Tổ chức trước ngày 25/02/2017.

Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày thông báo đến hết ngày 14/02/2017;

Thời gian diễn ra hội thi: Vòng loại: 14 giờ đến 17 giờ, Thứ hai, ngày 06/03/2017 và Vòng chung kết: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 21/04/2017.

Địa điểm nhận đăng ký dự thi: Thí sinh đăng ký dự thi theo mẫu quy định của Ban Tổ chức. Đăng ký trực tiếp tại Phòng C.05 (Cơ sở chính). Ban Tổ chức họp thành viên các đội thi vào 17 giờ 30 phút, ngày 01/03/2017 tại Giảng đường Cơ sở chính.

Dự kiến, Ban Tổ chức trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho tập thể đạt kết quả cao tại Cuộc thi kèm giải thưởng như sau: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích. Định mức chi cho mỗi giải thưởng tập thể áp dụng theo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2017 của Trường. Ban Tổ chức sẽ vận động tài trợ để tăng định mức các giải thưởng tập thể.

Ban Tổ chức dự kiến tổng kết cuộc thi vào Kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam lần 4 (21/4/2014 – 21/4/2017).

VĨNH SƠN

TT Thông tin - Thư viện