.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Thông báo học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015 thuộc Chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi Trẻ

04-09-2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015

                                    thuộc Chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi Trẻ                                        

Trên cơ sở tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Báo Tuổi trẻ tại tỉnh Tiền Giang về Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015 thuộc Chương trình “Vì ngày mai phát triển” dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể tân sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ xin xét cấp học bổng nêu trên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Hỗ trợ kịp thời cho tân sinh viên hệ chính quy nhưng có gia cảnh đặc biệt khó khăn không mất đi cơ hội học tập. Đồng thời, kịp thời tôn vinh những tấm gương vượt khó, góp phần ươm mầm tài năng trẻ cho đất nước.

II. ĐIỀU KIỆN – HỒ SƠ NHẬN HỌC BỔNG

Tân sinh viên được trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015 phải hội đủ những điều kiện sau:

1. Gia đình đặc biệt khó khăn (xác nhận của địa phương hoặc nhà trường, nếu là hộ nghèo phải gửi bản photo), có nguy cơ bỏ học nếu như không được giúp đỡ.

2. Trúng tuyển vào hệ đại học chính quy hoặc hệ cao đẳng chính quy năm học 2015-2016 (ưu tiên xét tuyển Đợt 1), có điểm trúng tuyển cao (có bản photocopy giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận của trường).

3. Có Thư trình bày rõ hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập. (Viết tay)

4. Có Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu)

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời hạn: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 10/9/2015

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tân sinh viên thuộc đối tượng dự xét cấp học bổng gửi trực tiếp hồ sơ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp – Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015 phải được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

 

Để công tác tiếp nhận hồ sơ học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015 thuộc Chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Khoa tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./. 

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng