Chia sẻ

Thống kê - một xu hướng nghề nghiệp phát triển mạnh mẽ trong hiện tại và tương lai

06-02-2017

             Ngày nay, hầu hết các cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý hay tổ chức kinh tế đều chú ý khai thác một cách có hiệu quả các thông tin về kết quả hoạt động, diễn biến thị trường,  đối tác kinh doanh,… để hoạch định cho mình chiến lược phát triển mạnh mẽ và bền vững. Nhờ các thông tin về kết quả hoạt động, diễn biến thị trường, đối tác kinh doanh,… mà họ thống kê, phân tích, dự báo,… và đích cuối cùng là đưa ra những đánh giá, những chiến lược tối ưu, những chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Tất cả những đối sách trong hoạt động của tổ chức đều phải dựa trên một dãy các số liệu do biến động thực tế hằng ngày cung cấp và được xử lý hiệu quả bằng công cụ thống kê.

             Có thể nói, trong mọi đơn vị, thống kê là cơ sở khoa học cho đánh giá, cho dự báo, cho kế hoạch,… và vì vậy là cho sự tồn tại và phát triển. Do đó, hiện nay tại các đơn vị, nhu cầu nhân lực về chuyên viên thống kê, phân tích dữ liệu ngày càng lớn và tất yếu phải phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

             Ở Việt Nam, ngành Thống kê đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình. Tháng 10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 với định hướng phấn đấu đến năm 2020 Thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, trong đó “Chú trọng đào tạo nhân lực có trình độ đại học và trên đại học chuyên ngành thống kê” là một giải pháp của chiến lược. 

             Trên thế giới, thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu được đánh giá cao. Kết quả khảo sát của một số tạp chí, trang web có uy tín đã minh chứng vị trí quan trọng của thống kê hiện nay.

             Trong xếp hạng 10 công việc tốt nhất của năm 2016, trang thông tin CareerCast cho rằng Nhà thống kê xếp vị trí thứ 2, trong đó Triển vọng tương lai của Nhà thống kê chiếm điểm số cao nhất trong tất cả các ngành. Các lĩnh vực có liên quan đến thống kê được đánh giá cao bao gồm: Nhà khoa học dữ liệu (xếp hạng nhất), Nhà toán học (xếp hạng 6), Chuyên viên thống kê (xếp hạng 10).

Tạp chí Fortune đã công bố kết quả phân tích về “Bằng tốt nghiệp sau đại học tốt nhất và tệ nhất cho công việc trong năm 2016”. Trong đó, hai bằng sau đại học dẫn đầu dành cho thạc sĩ về lĩnh vực thống kê sinh học và thạc sĩ về lĩnh vực thống kê. Công việc đảm bảo mức độ hài lòng cao và triển vọng phát triển là đặc trưng của những bằng cấp này.

             Trong Bảng xếp hạng “21 kĩ năng nghề nghiệp có giá trị nhất thời điểm hiện tại” qua việc phân tích 54 triệu hồ sơ nhân viên, trên 350 ngành công nghiệp, với 15.000 chức danh công việc từ cấp người lao động nhập cảnh cho tới các nhà quản lý hàng đầu, tạp chí Money và công ty phần mềm PayScale cho rằng kĩ năng sử dụng nhiều công cụ thống kê cụ thể là “Tạo ra dữ liệu lớn có ý nghĩa” là một trong 4 kỹ năng được xếp hạng cao nhất.

             Theo một báo cáo mới được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, những thay đổi về nhân khẩu học và tiến bộ kỹ thuật có thể dẫn đến 5 triệu việc làm sẽ biến mất vào năm 2020. Tuy nhiên, ngược lại có một số công việc được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. Theo báo cáo, nghề phân tích dữ liệu sẽ có vai trò ngày càng quan trọng hơn so với tất cả các ngành công nghiệp vào năm 2020. Những người làm khảo sát cho biết họ hy vọng việc làm cho các nhà phân tích dữ liệu sẽ tăng khi nhu cầu ứng dụng công nghệ vào lưu trữ và phân tích dữ liệu của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao.

             Năm 2015, Hal Varian, một nhà quản lý của Google, nhận định “Thống kê - nghề mơ ước trong thập kỷ mới”. Thống kê khi ứng dụng vào phân tích dữ liệu lớn thu được từ internet đạt được những sức mạnh tuyệt vời và Google đang đi tiên phong trong lĩnh vực này. Một minh chứng là chương trình dịch ngôn ngữ tự động, với một cơ sở dữ liệu đủ lớn về các bản dịch song song ra nhiều ngôn ngữ khác nhau từ cùng một văn bản, thực hiện một phép tìm kiếm thống kê cho các từ mà xuất hiện ở những vị trí tương đối giống nhau và thế là chúng ta có thể dịch được phần lớn ngôn ngữ của loài người. 

             Những thông tin này cho thấy thống kê là một trong những công việc đầy triển vọng trong tương lai, đặc biệt là thống kê kinh tế và cũng cho phép khẳng định rằng - thống kê - là cơ sở, là động lực cho sự phát triển bền vững của các đơn vị; nghề thống kê - kế hoạch là một nghề có xu hướng phát triển tất yếu, mạnh mẽ cho hiện nay và trong tương lai gần.

             Năm 2016, Trường Đại học Tiền Giang đã xây dựng chương trình đào tạo và được Bộ Giáo dục - Đào tạo cho phép mở ngành Toán ứng dụng chuyên ngành Thống kê để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thống kê và tham vấn hoạch định chiến lược phát triển cho các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

             Từ năm 2017 trở đi, ngành Toán ứng dụng sẽ được tuyển sinh, đào tạo tại Trường Đại học Tiền Giang nhằm cung cấp cho xã hội các chuyên viên vững kỹ năng thực hành thống kê, phân tích số liệu phục vụ cho hoạch định chiến lược và đề ra các đối sách quản lý trong các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội./.

Khoa Khoa học Tự nhiên