Chia sẻ

Các hoạt động nâng cao trách nhiệm và khả năng tự chủ trong học tập

11-01-2017

Đến với hội thảo có sự tham gia của TS. Võ Phúc Châu -  Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, ThS. Hà Danh Hùng - Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ông Nguyễn Hoàng Tú – đại diện Phòng Quản lí Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc Tế, Ông Jwyanza Hobson – tình nguyện viên tổ chức Fulbright cùng các Thầy Cô Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngữ và Bộ môn Ngoại ngữ Không chuyên.

Đại biểu và giảng viên tham dự Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham viết liên quan đến chủ đề của hội thảo đến từ các thầy cô trong hai bộ môn Tiếng Anh chuyên ngữ, Bộ môn Ngoại ngữ Không chuyên tế và Khoa Kinh tế - Luật, Trong đó 5 bài viết đã được trình bày và thào luận sôi nổi:

1.Các hoạt động nâng cao trách nhiệm và khả năng tự chủ trong học tập. (Cô Nguyễn Kim Thảo).

2.Các giá trị giúp nâng cao động lực học. (Thầy Jawyuan Hobson).

3.Sử dụng những mẫu chuyện ngắn giúp cại thiện động lực học ngoại ngữ. (Cô Đoàn Thị Thúy Hằng).

4.Thay đổi phương pháp nhằm giúp nâng cao động lực học và tinh thần tự chủ trong học Tiếng Anh. (Cô Trân).

5.Các phương pháp cải thiện động lực học và tinh thần tự chủ trong giờ học Tiếng Anh cho sinh viên. (Cô Thanh Xuân).

Kết thúc hội thảo, ThS. Bùi Thị Nhật Tuyền nhận xét thông qua hội thảo đã giúp đưa ra các giải pháp tích cực nhằm cải thiện tính tự giác và tinh thần tự chủ học Tiếng Anh cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở Trường Đại học Tiền Giang.

                                                       Mỹ Hạnh 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn