Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 1/2017, kế hoạch công tác tháng 02/2017

16-01-2017

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

 

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 108 tên tài liệu chào mừng Ngày truyền thống HSSV (9/01) và mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu;

- Đã phục vụ 341 lượt bạn đọc mượn tài liệu;

- Phòng Internet phục vụ 343 lượt;

- Tình hình sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/12/2016 – 12/01/2017: tổng số lượt đăng nhập là 1.216, tổng tài liệu download là 1.820 và upload là 121 tài liệu;

- Phòng Internet phục vụ 368 lượt SV đăng ký học phần HK2 NH 2016-2017;

- Phục vụ các loại giáo trình, tài liệu TK cho SV các khóa;

- Thu hồi tài liệu đối với SV mượn quá hạn và SV tốt nghiệp chưa trả đủ theo KH;

- Tính đến ngày 12/01/2016 có 08 đội đăng ký tham gia Cuộc thi hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp”;

- Gửi thông báo đến các khoa về việc in và phát hành TLGD của GV HK2 NH 2016-2017.

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 03 chương trình phát thanh;

- Thu thập thông tin-hình ảnh, viết tin và đăng lên website Trường: 40 tin, bài, thông báo, kế hoạch của các đơn vị và lịch công tác tuần của Ban Giám hiệu;

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường và trên bảng điện tử trước cổng trường.

b) Công tác hành chính - tổ chức

- BGĐ tham dự HN công tác HSSV vào ngày 19/01/2017;

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 01/2017;

- Bình bầu thi đua tháng 01/2017;

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 01/2017;

- Tham dự Hội nghị CC, VC cấp trường theo KH;

- Hoàn tất rà soát danh mục tài sản các phòng chức năng tại 3 cơ sở theo danh mục Phòng Tài vụ chuyển đến;

- Tổng vệ sinh nơi làm việc, kiểm tra CSVC, niêm phong các phòng làm việc trước khi nghỉ tết;

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng ĐT.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

- Tiếp Đoàn Kiểm tra CQ Văn hoá đơn vị trong tháng 01/2017 theo KH;

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017

- VC Trung tâm tham gia trực tết theo KH;

- Họp giao ban tháng 02/2017 và họp đơn vị theo KH;

- Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2017 theo KH;

- Phòng internet tiếp tục phục vụ việc đăng ký học phần HK II theo KH;

- Thông tin, giới thiệu tài liệu và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở;

- Tổ chức các chương trình phát thanh; trưng bày, giới thiệu tài liệu mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (03/02);

- Tiếp tục thống kê, cập nhật và lập danh mục sách chuyên ngành đăng tải trên Website và gửi các khoa phục vụ cho việc dạy và học;

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn SV tham gia Cuộc thi hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp”

- Thành lập BGK, thư ngõ mời tài trợ cho Cuộc thi hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp”;

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh

vào sáng thứ 2, 4 hàng tuần;

- Biên tập, kiểm duyệt và post tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường;

- Tiếp Đoàn kiểm tra CQ Văn hóa tháng 02/2017 theo KH.

TT Thông tin - Thư viện