Chia sẻ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thắng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Bách khoa - TP HCM

06-02-2017

Sáng ngày 19/01/2017 Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thắng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh với đề tài "NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHOÁNG VẬT MONTMORILLONITE ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA TRỤ ĐẤT XI MĂNG ".

Những đóng góp mới của luận án:

Thấy được quy luật nứt vỏ của mẫu trộn khi chứa hàm lượng MMT, đưa đến ước lượng khả năng tăng thấm nước của trụ đất trộn sẽ vừa làm tăng độ cứng nền gia cố vừa làm vai trò thoát nước lỗ rỗng thặng dư giúp trụ đất trộn xi măng ứng xử như một giếng cát mà một số nhà địa kỹ thuật Phần Lan đưa ra hàng thập niên trước đây, mà một số nhà nghiên cứu khác trên thế giới lại kết luận ngược lại, do chưa thấy vai trò của MMT trong hỗn hợp trộn.

Tìm ra hàm lượng MMT trong đất nền được xem là tối ưu để sử dụng công nghệ gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng là 3,3%.

Phân tích ảnh hưởng của hàm lượng MMT, tìm ra sự tương quan giữa hàm lượng MMT và cường độ chịu nén của mẫu đất xi măng với đất có độ ẩm và thời gian bảo dưỡng mẫu khác nhau. Đề xuất hàm lượng xi măng thích hợp cho các vùng đất có hàm lượng thành phần khoáng vật MMT khác nhau.

Kết quả nghiêu cứu phân tích được ảnh hưởng của hàm lượng MMT trong đất đến cường độ chịu nén của nền đất gia cố bằng trụ đất xi măng.

Theo kết luận của Hội đồng:

Bản luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thắng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức đối với một luận án Tiến sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thắng đã chứng tỏ đầy đủ trình độ và khả năng nghiên cứu khoa học của bản thân ở bậc Tiến sĩ, Hội đồng nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thắng.

K. KTXD

Khoa Kỹ thuật Xây dựng