Chia sẻ

Tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2017

13-02-2017

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 35/TB-BGDĐT thông báo về việc “Tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2017”.

1. Nước và chỉ tiêu

- Trình độ đại học: 21 chỉ tiêu gồm: Anh (10) và một số nước đào tạo đại học 03 năm (11).

- Trình độ thạc sĩ: 253 chỉ tiêu gồm: Anh (27), Ca-na-đa (15), Đức (30), Hoa Kỳ (27), Ô-xtơ-rây-li-a (27), Niu Di-lân (15), Nhật Bản (27), Pháp (27), Hà Lan (15), Hàn Quốc (10), Liên bang Nga (5), Trung Quốc (15) (gồm cả Đài Loan và Hồng Công) và một số nước khác (13).

2. Ngành học

- Trình độ đại học: đào tạo các nhóm ngành học sinh đã đoạt giải Olympic quốc tế, đoạt giải quốc tế trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, Thể dục - Thể thao.

- Trình độ thạc sĩ: Công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo máy và tự động hóa, công nghệ môi trường và các ngành khoa học và công nghệ lĩnh vực năng lượng nguyên tử; các ngành khoa học cơ bản; các ngành khoa học kỹ thuật; các ngành khoa học y dược; các ngành khoa học nông, lâm, ngư; các ngành khoa học hành chính công; các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Ứng viên chuyển bộ hồ sơ giấy chính thức đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/3/2017. (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: www.moet.gov.vn hay tại tệp đính kèm: 35_TB_BGDDT.zip

VĨNH SƠN