Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang tuyển tình nguyện viên phục vụ công tác tuyển sinh 2017

15-02-2017

TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

***

 

Số:  06 TB/ĐTN

Tiền Giang, ngày  13 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 Về việc tuyển chọn tình nguyện viên tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh

của Trường Đại học Tiền Giang năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH - ĐHTG ngày 13/01/2017 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tuyên truyền, quảng bá về Trường Đại học Tiền Giang, ngành nghề đào tạo phục vụ cho công tác tuyển sinh của Trường năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo tuyển chọn tình nguyện viên, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

- Là cán bộ Đoàn – Hội  đã từng tham gia các hoạt động tình nguyện xã hội.

- Có tinh thần tình nguyện, năng động nhiệt tình, có tính kỷ luật cao, chấp hành tốt nội quy nhà trường.

- Ưu tiên sinh viên có mối quan hệ tốt với cán bộ Đoàn của các trường THPT (trường học cũ) và sinh viên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1) Chương trình Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT

a) Số lượng: 40 tình nguyện viên

b)Thời gian thực hiện: từ ngày 28/2 đến cuối tháng 4/2017

c) Địa điểm: tại các trường THPT của tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Long An

d) Nội dung công việc: Hỗ trợ phát bướm tuyển sinh, thu thập số liệu, tư vấn cho học sinh, giao lưu văn nghệ,..

e) Hạn cuối đăng ký: 23/2/2017

2) Chương trình Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp tại Trường Đại học Tiền Giang

a) Số lượng: 50 tình nguyện viên

b)Thời gian thực hiện: ngày 04/3/2017

c) Địa điểm: tại Trường Đại học Tiền Giang

d) Nội dung công việc: Hướng dẫn học sinh đến vị trí ngồi, tham quan các gian hàng; phát bướm tuyển sinh, thu thập số liệu; hỗ trợ cơ sở vật chất,…

e) Hạn cuối đăng ký: 23/2/2017

Các tình nguyện viên tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh năm 2016 tại Trường ĐH Tiền Giang.

 

3) Chương trình phát bướm tuyển sinh tại các Trường THPT trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

a) Số lượng: 50 tình nguyện viên

b)Thời gian thực hiện: từ ngày 22/6 đến ngày 24/6/2017

c) Địa điểm: tại các Hội đồng thi THPT Quốc gia của các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre và Đồng Tháp.

d) Nội dung công việc: phát bướm tuyển sinh, thu thập số liệu,…

e) Hạn cuối đăng ký: 15/3/2017

III. ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ

Văn Phòng Đoàn – Hội, Phòng D03 - Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang (gặp thầy Lê Quốc Việt, điện thoại: 0904 279 678).

Lưu ý: Nhà trường chỉ xếp lịch cho sinh viên tham gia các chương trình nêu trên vào thời điểm sinh viên không có lịch học.

IV. QUYỀN LỢI

- Sinh viên được hỗ trợ kinh phí đối với chương trình phát bướm tuyển sinh tại các Trường THPT trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 và hỗ trợ tiền ăn đối với các chương trình còn lại;

- Sinh viên tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT được cấp đồng phục;

- Sinh viên tham gia các chương trình trên đều được cộng điểm rèn luyện.

Nhận được thông báo này, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đồng chí Bí thư Đoàn khoa triển khai đến toàn thể cán bộ đoàn viên của khoa biết./.

 

                                                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                      BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                      (đã ký)

- Lưu: VP ĐTN.

                 Đinh Quốc Cường