Chia sẻ

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII

15-02-2017

Ngày 14/02/2017, tại Giảng đường Cơ sở chính, Trường ĐH Tiền Giang, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ nhà trường đã tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. 


Hội nghị được triển khai trực tuyến tới 17 điểm cầu

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên đã được đồng chí Trần Thanh Nguyên – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trình bày những vấn đề cơ bản của Nghị quyết như: Sự cần thiết của việc tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); mục tiêu, quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Với những mục tiêu cụ thể và quan điểm rõ ràng, Nghị quyết đã đề ra ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa " trong nội bộ.

Sau phần báo cáo quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII, các đảng viên đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần lượt thông qua chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khoá XII; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ”trong nội bộ; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Viên chức Trường ĐH Tiền Giang tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của Trường

Được biết, Hội nghị trực tuyến trong ngày 14/02 đã đồng loạt tổ chức tại các điểm cầu: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo tỉnh (điểm cầu chính), Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tiền Giang, Bệnh viện Đa khoa trung tâm, Đài Phát thanh và Truyền hình, Ngân hàng Nhà nước; Tại điểm cầu Sở Y tế (Y tế dự phòng, Bệnh viện Lao - Phổi), Bệnh viện Phụ sản, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Toà án, Trường Chính trị.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tổ chức trực tiếp 3 lớp tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo tỉnh dành cho các đơn vị chưa tham gia hội nghị trực tuyến.

LÊ TÂN