Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang: Họp hội đồng Trường lần thứ XI

15-02-2017

Ngày 14/02/2017, Hội đồng Trường ĐH Tiền Giang đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ 11 theo chương trình công tác toàn khóa (2013-2018) của Hội đồng Trường. Đến dự có ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Khang – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS. Võ Ngọc Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng Phó Chủ tịch, thư ký và các thành viên của Hội đồng Trường.


Thành viên tham gia kỳ họp lần thứ 11

TS. Phan Văn Nhẫn – Nguyên Hiệu trưởng nhà trường, thư ký Hội đồng Trường đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Trường năm 2016 với 5 nội dung lớn đã thực hiện gồm: Kiện toàn tổ chức Hội đồng Trường; Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường; Chỉnh sửa, bổ sung chương trình kế hoạch công tác toàn khóa; Quyết nghị chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển dụng, sử dụng lao động, kinh phí hoạt động của Trường và giám sát chất lượng đào tạo của nhà trường trong năm học 2015-2016. Theo đó, trong năm 2016, Hội đồng Trường sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung lớn gắn với việc tổ chức giám sát tính hiệu quả của bộ máy hoạt động nhà trường sau nửa nhiệm kỳ mới thành lập; thảo luận và cho ý kiến về đầu tư, phát triển nhà trường theo hướng ứng dụng, xã hội hóa giáo dục, mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo,… Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, PGS.TS. Võ Ngọc Hà cho rằng, cần phải có bộ máy tổ chức hoàn thiện, đồng thời xin ý kiến Chủ tịch Lê Văn Hưởng về việc kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội đồng Trường do có thành viên xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu, chuyển công tác,…


Thành viên Hội đồng trường gồm có nhiều thành phần, trong đó không thể thiếu đại diện các sở, ngành, các cơ quan và doanh nghiệp

Sau phần báo cáo của Thư ký Hội đồng Trường, các thành viên của Hội đồng cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường liên quan đến việc đào tạo ngoại ngữ, liên kết đào tạo ngoại ngữ, cấp chứng chỉ ngoại ngữ; các vấn đề về hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên, mở các ngành đào tạo sau đại học; hoạt động phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện cho sinh viên đi tham quan, thực tế, thực hành,…

TS. Ngô Tấn Lực – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh, nghị quyết của Hội đồng Trường năm nay có ý nghĩa quan trọng, vì năm 2018 sẽ là năm kết thúc nhiệm kỳ. Vì vậy, công tác giám sát hoạt động của bộ máy để năm 2018 có đánh giá cụ thể, phục vụ tổng kết sẽ giúp cho Hội đồng Trường rút kinh nghiệm về những nội dung công tác đã thực hiện để nhiệm kỳ tới, Hội đồng Trường tiếp tục hoạt động tốt và đạt hiệu quả, giúp cho Trường ĐH Tiền Giang ngày càng phát triển hơn nữa.


Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh: Hội đồng cần xem xét và so sánh giữa việc xây dựng Ký túc xá và hệ thống thư viện xem cần đầu tư hạng mục nào trước?

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê  Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung cần phải thực hiện, vì kiểm tra, kiểm soát tốt sẽ giúp cho công tác tổ chức hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên cần xem xét trách nhiệm của người giám sát và người được giám sát để có biện pháp tổ chức thực hiện. Liên quan đến vấn đề về nhân sự, sau cuộc họp, Hội đồng Trường sẽ làm tờ trình UBND tỉnh xem xét để có sự thống nhất cao. Liên quan đến các ý kiến của các thành viên Hội đồng, trong đó có vấn đề về giảng dạy và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, việc xây dựng ký túc xá tại cơ sở mới, vấn đề về tự chủ,… ông Lê Văn Hưởng cũng đề nghị các thành viên Hội đồng nhà trường cần phân tích, bàn luận, xem xét và đưa ra quyết định cũng như giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp với yêu cầu và phát triển của nhà trường trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

LÊ TÂN