Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang chú trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục

20-02-2017

Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). 12 năm qua, nhà trường không ngừng phấn đấu để sớm khẳng định nội lực và tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực: Đào tạo nguồn nhân lực đa dạng, có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng và hội nhập quốc tế.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Trường Đại học Tiền Giang đã hoàn tất thủ tục và các khâu chuẩn bị, sẵn sàng làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3/2017.


Cơ sở Thân Cửu Nghĩa - Trường ĐH Tiền Giang
xã Thân Cửu nghĩa,  huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Ths. Huỳnh Tấn Lợi (Giám đốc Trung tâm Khảo khí và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường) cho biết: Lãnh đạo nhà trường luôn xác định kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đây cũng là công việc thường xuyên của các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ GD&ĐT chính là cơ hội để nhà trường tự xem xét, phân tích, đánh giá hiện trạng, chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý của Trường.

Những năm qua, Trường Đại học Tiền Giang rất chú trọng đến công tác kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường. Từ năm 2011 đến nay, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức thực hiện tự đánh giá 4 lần theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá trường đại học của Bộ GD&ĐT. Trường đã lập hồ sơ gửi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký xin đánh giá ngoài.

PGS-TS Võ Ngọc Hà tư vấn cho TS phương thức xét tuyển vào Trường Đại học Tiền Giang.
PGS. TS. Võ Ngọc Hà tư vấn cho TS phương thức xét tuyển vào
Trường Đại học Tiền Giang năm 2016

PGS.TS.Võ Ngọc Hà (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động nhằm đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT ban hành. Thông qua hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, các cơ sở giáo dục sẽ xác định được mức độ đáp ứng những mục tiêu giáo dục theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục chung. Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được sử dụng làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, thực hiện phân tầng, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục tham gia kiểm định chất lượng theo quy định và được công nhận, được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn để đầu tư phát triển, được thực hiện quyền tự chủ cao hơn. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, hoạt động kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học sẽ được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2017. Việc công nhận và trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng phải hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Được công nhận sau kiểm định Trường Đại học Tiền Giang sẽ khẳng định được vị trí trong hệ thống các cơ sở giáo dục trên toàn quốc nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng để thực hiện sứ mệnh đã tuyên bố: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và nghiên cứu, ứng dụng khoa học -  công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, mang đến cho người học cơ hội nghề nghiệp để thăng tiến.

Đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm định 10 tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Trường Đại học Tiền Giang như: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học; Tổ chức và quản lý; Chương trình đào tạo; Hoạt động đào tạo; Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên; Người học; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; Hoạt động hợp tác quốc tế; Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác; Tài chính và quản lý tài chính.


Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong giờ thực hành Hóa - Sinh

Ths. Huỳnh Tấn Lợi cho biết thêm: Hiện tại, Trường Đại học Tiền Giang đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, minh chứng và sẵn sàng để làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3/2017.

Căn cứ kế hoạch làm việc của  đoàn đánh giá, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến rộng rãi cho giảng viên, viên chức và sinh viên biết được mục đích, ý nghĩa nội dung yêu cầu của việc đoàn đánh giá khi đến làm việc tại trường. Đề nghị toàn trường thực hiện nghiêm túc Nội quy, nề nếp cơ quan; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các khoa chuyên ngành phải đảm bảo có các hoạt động chính khóa (theo thời khóa biểu) và hoạt động ngoại khóa đúng quy định.

 

VĨNH SƠN thực hiện