Chia sẻ

Thông báo cấp chứng nhận TOEIC nội bộ K18, K19

20-02-2017

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ CHỨNG NHẬN ĐỊNH HƯỚNG TOEIC NỘI BỘ KHOÁ 18 VÀ KHÓA 19

Ngày kiểm tra: 11/12 và 25/12/2016

CÁC HỌC VIÊN ĐẾN NHẬN CHỨNG NHẬN

TẠI PHÒNG F 003

LƯU Ý: SV KHI ĐẾN NHẬN CHỨNG NHẬN PHẢI ĐEM THEO GIẤY DỰ THI HOẶC GIẤY CMND.

TT Ngoại ngữ - Tin học