Chia sẻ

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin K01

24-02-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 03/TB. NNTH                                   Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin

(Khóa 01)

 

    Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

    Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

 1. Nội dung: theo chương trình chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 2. Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự thi:
 • Hồ sơ:
 • Đơn xin dự thi.
 • 4 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
 • 1 bản photo giấy khai sinh hoặc CMND.
 • Lệ phí dự thi:

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản:

+ Thí sinh đang theo học tại trung tâm: 200.000đ/ thí sinh.

+ Thí sinh tự do: 230.000đ/ thí sinh

 • Đăng ký dự thi: thí sinh đăng ký nộp hồ sơ và lệ phí dự thi tại các cơ sở của Trung tâm từ ngày 17/3 đến hết ngày 28/3/2017.
  • Nhận giấy báo dự thi 12/4 đến hết ngày 14/4/2017.
  • Ngày tổ chức thi:  16/04/2017 (Chủ nhật).
 1. Hệ thống kiến thức: Nhằm giúp thí sinh hệ thống kiến thức đáp ứng kỳ thi, Trung tâm tổ chức khóa ôn cấp tốc dành cho các học viên đã được trang bị kiến thức nền có nhu cầu, cụ thể:

Tên khóa học

Thời gian

Học phí

Ghi chú

Ôn tập chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

- Mỗi tuần 3 buổi

- Có lớp sáng, chiều, tối

220.000 đ

Dành cho các học viên đã được trang bị các mô đun cơ bản do Khoa CNTT tổ chức.

 • Thời gian đăng ký từ ngày  27/02/2017 đến hết ngày 04/3/2017
 • Khai giảng vào lúc 17h  ngày   07/3/2017
 1. Địa điểm, đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang:
 • Cơ sở chính: số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.   (073-397 4080)
 • Cơ sở 1: Km 1964, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.       (073-385 7571)
 • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Châu Thành, Tiền Giang.               (073-385 7935)

 

                                                                                             P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                (Đã ký)

                                                                                          Giang Thị Kim Tú

TT Ngoại ngữ - Tin học