.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI TRONG VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ VÀ SÁNG TẠO CỦA TRẺ MẦM NON

24-02-2017

APPROACHING THE MONTESSORI EDUCATION IN PROMOTING PRESCHOOLERS’ POSITIVENESS, AUTONOMY AND CREATIVITY

NGỌC THỊ THU HẰNG[1]

TÓM TẮT

Năm 1907, lần đầu tiên thế giới biết đến một phương pháp giáo dục hiện đại mang tên bác sĩ người Ý: phương pháp giáo dục Montessori. Kể từ đó, với sự phát triển không ngừng trong hơn 100 năm, phương pháp giáo dục Montessori đã khẳng định vị trí của mình trong công tác giáo dục trẻ em trên toàn thế giới. Bài viết giới thiệu và phân tích tính ưu việt của phương pháp giáo dục Montessori đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ Mầm non, đồng thời bày tỏ quan điểm và mong muốn của tác giả về việc thử nghiệm phương pháp giáo dục tiên tiến này tại Việt Nam.

Từ khóa: phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục truyền thống.

ABSTRACT

In 1907, people first knew a modern educational approach developed by an Italian physician named Montessori education. Since then, with the incessant development for over 100 years, Montessori education has confirmed its position in children education affair all over the world. This paper introduces and analyzes the preeminence of Montessori education towards the formation and development of preschoolers’personality as well as expresses the author’s point of view and expectation for the trial of this advanced educational approach in Vietnam.

Key words: Montessori education, traditional education.

 

[1] Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế