Chia sẻ

Tuyển sinh Khoa KTCN năm 2017

24-02-2017

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh năm 2017
 
Theo thông tin từ Ban tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Tiền Giang năm 2017, Trường tuyển sinh 15 ngành bậc đại học và 11 ngành bậc cao đẳng với 2.100 chỉ tiêu (đại học:1.500 và cao đẳng: 600).
Trong đó các ngành trực thuộc Khoa:
* Trình độ Đại học:
1. CNKT Cơ khí: 80 chỉ tiêu
2. CNKT Cơ điện tử: 70 chỉ tiêu
3. CNKT điều khiển và tự động hóa: 80 chỉ tiêu
* Trình độ Cao đẳng:
1. CNKT Điện - Điện tử: 40 chỉ tiêu
2. CN May: 40 chỉ tiêu
Ngoài ra Khoa thường xuyên tổ chức các lớp ngắn hạn:
- Lớp An toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường trong xây dựng.
- Lớp phòng cháy chữa cháy & phòng chống cháy nổ trong xây dựng.
- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 xây dựng
- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 hàn.
- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 điện công nghiệp.
- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 ô tô.
- Lớp xác định bậc thợ 3/7, nâng bậc thợ 4/7 may công nghiệp...

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp