.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Tạp chí Khoa học số 01/2014

08-11-2021

Stt

Tên bài báo

Tác giả

 1.  

Bộ máy tổ chức trong kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang -  dưới góc nhìn quản lý sự thay

Ngô Tấn Lực

 1.  

Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới hoạt động đào tạo ở trường đại học tiền giang đến năm 2015

Phan Văn Nhẫn

 1.  

Các yếu tố để xây dựng tổ chức học tập ở Trường Đại học Tiền Giang

Nguyễn Quang Khải; Nguyễn Duy Tân

 1.  

Sự kháng thuốc của côn trùng và vấn đề quản lý tính kháng

Hồ Văn Chiến;  Lâm Thị Mỹ Nương; k. L. Heong; M. Matsumura

 1.  

Mọt đục cành - đối tượng gây hại mới trên vườn Sầu riêng

Bành Ngọc Nghĩa; Lê Hữu Hải; Nguyễn Văn Huỳnh

 1.  

Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu

Nguyễn Hồng Thủy

 1.  

Hiệu quả của chất điều hòa sinh trưởng, ánh sáng lên sự ra rễ in vitro  và thuần dưỡng cây Huệ trắng (polianthes tuberosa l.)

Lê Lý Vũ Vi; Nguyễn Bảo Toàn

 1.  

Phân tích ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc đơn theo mức độ cố kết của nền

Võ  Ngọc Hà; Võ Phán; Lê Phương

 1.  

Giải pháp cọc đất xi măng, một giải pháp hiệu quả để xử lý nền đất yếu dưới nền đường

Huỳnh Quốc Bình

 1.  

 Ảnh hưởng của hàm lượng pha tạp ni lên tính chất quang và từ của bột nano zns:ni tổng hợp bằng phương pháp hóa ướt

Lê Minh Tùng

 1.  

Phân tích độ tin cậy của hệ thống sử dụng sơ đồ cây lỗi

Trần Thanh Phong

 1.  

Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh  Tiền Giang

Đặng Thị Hồng Phượng

 1.  

Một vài địa danh có yếu tố từ vựng gốc Khmer, gốc Pháp và gốc Mã Lai ở Tiền Giang

Nguyễn Phúc Nghiệp; Nguyễn Thị Như Mai

 1.  

Bàn thêm về ý thức sáng tạo của nhà văn Nguyễn Tuân – yếu tố chi phối sự tương tác thể loại

Trương Hoàng Vinh

 1.  

Phê bình văn học nữ quyền và các hướng tiếp cận của nó trong nghiên cứu văn học

Phạm Thị Thuận

 1.  

Quá trình chia tách, sáp nhập địa danh hành chính ở Nam Bộ

Ngô Thị Thanh

 1.  

Dự giờ – một công cụ phát triển nghiệp vụ hiệu quả đối với giảng viên

Nguyễn Thị Anh Thư

 1.  

Quy trình và kết quả xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn dinh dưỡng trẻ em theo phương pháp trắc nghiệm khách quan tại Trường Đại học Tiền Giang

Nguyễn Thị Diệu Thảo; Lê Minh Cúc Phương

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :