.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

TỐI ƯU HÓA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG CHO SỰ HÌNH THÀNH CELLULOSE VI KHUẨN (THẠCH) TỪ MẬT RỈ ĐƯỜNG BỞI VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM

27-02-2017

OPTIMIZATION OF NUTRIENT MEDIUM FOR THE FORMATION OF CELLULOSE FROM MOLASSES BY ACETOBACTER XYLINUM

NGUYỄN VĂN THÀNH[1]

TÓM TẮT

            Cellulose vi khuẩn được thu nhận từ quá trình lên men của vi khuẩn Acetobacter xylinum trong các môi trường dinh dưỡng khác nhau như nước dừa già, mật rỉ đường, nước mía, dịch thải trái cây... Trong đó môi trường dinh dưỡng ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng cellulose thu nhận được. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát sự ảnh hưởng của các thành phần dinh dưỡng được phối chế  từ mật rỉ đường như  hàm lượng đường, pH dịch lên men, kali dihydrophotphat (KH2PO4), sunphat amon (NH4)2SO4 đến sự hình hành celluolose. Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần dinh dưỡng tối ưu cho sự lên men như sau: hàm lượng đường tổng 9,570%; pH dịch lên men 4,6; KH2PO4 0,073%; (NH4)2SO4 0,657%. Hiệu suất lên men tối ưu đạt 95,3%.

Từ khóa: Cellulose vi khuẩn, Acetobacter xylinum, tối ưu hóa, lên men mật rỉ đường.

ABSTRACT

            Cellulose is produced from the fermentation by Acetobacter xylinum. and from different raw materials such as coco juice, molasses, sugarcane juice, fruit waste juice…. The factors are affecting on cellulose output obtained as bacterial seed quality, nutritional factors, and fermentation conditions. This research investigates some the nutritional factors affect on cellulose from molasses such as sugar, pH of fermentation solution, potassium dihydrophosphat (KH2PO4), ammonium sulfate (NH4)2SO4. The results showed that the nutritional composition affected of fermentation harvest cellulose supplemented with different ratio was optimized as follows: total sugar content of 9.570%; pH = 4.6; KH2PO4 0.073%; (NH4)2SO4 0.657%. The performance fermented 95,3%

Keywords: Bacterial cellulose, Acetobacter xylinum, optimization, fermented molasses.

 

[1] Khoa Kỹ thuật nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế