Chia sẻ

Chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức xét tuyển các ngành Khối Nông nghiệp

16-04-2017

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Tiền Giang ra đời từ năm 2010 trên cơ sở sáp nhập 2 Khoa Nông nghiệp và CNTP. Khoa có 4 Bộ môn với 54 viên chức. Trong đó có 04 tiến sĩ, 39 thạc sĩ, 6 NCS, 1 Đại học, 4 cao học. Khoa NN&CNTP có các ngành đào tạo Công nghệ thực phẩm, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi Thú y, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng với tổng số sinh viên đang học là 1.680 sinh viên. Hàng năm, Khoa NN&CNTP cung ứng cho xã hội lực lượng lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành, đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Lực lượng nhân sự của Khoa ngày càng lớn mạnh về số lượng cũng như chất lượng.

Năm 2017, các ngành Khối Nông nghiệp của Trường ĐH Tiền Giang xét tuyển với 2 phương thức: 

Phương thức 1: Xét điểm kì thi THPT Quốc gia: Tổng điểm 3 môn xét tuyển đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Hồ sơ xét tuyển bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017 (bản sao), 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Phương thức 2: Xét điểm học bạ THPT: Điểm trung bình chung 3 môn xét uyển của 4 học kỳ (lớp 11 & 12) đạt ngưỡng từ 6,0 điểm xét trình độ đại học. Hồ sơ xét tuyển bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản sao học bạ lớp 11 & 12, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT,  01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa NN&CNTP là 480 với chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành cụ thể như sau:

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Công nghệ Thực phẩm

D540101

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

40

40

20

20

2

Nuôi trồng Thủy sản

D620301

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

20

20

20

20

3

Khoa học cây trồng

D620110

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

30

30

20

20

4

Công nghệ Sinh học

D420201

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

30

30

20

20

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Công nghệ Thực phẩm

C540102

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

40

2

Dịch vụ thú y

C640201

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

40

Điểm chuẩn xét tuyển các ngành hệ đại học năm 2016 là 14 điểm, hệ cao đẳng là 10 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Học phí các ngành thuộc Trường ĐH Tiền Giang năm 2017-2021 cụ thể như sau:

STT

Nhóm đào tạo

 

Năm học

 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 

2020-2021

 

1

 

Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

 

a

Đại học

 

227.000

đồng/tín chỉ

 

 

249.000 đồng/tín chỉ

 

273.000 đồng/tín chỉ

 

301.000 đồng/tín chỉ

 

 

7.3773.500 đồng/năm học

 

 

8.092.500 đồng/năm học

 

8.872.500 đồng/năm học

 

9.782.500 đồng/năm học

b

Cao đẳng

 

180.000 đồng/tín chỉ

 

 

198.000 đồng/tín chỉ

 

217.000 đồng/tín chỉ

 

238.000 đồng/tín chỉ

 

 

5.886.000 đồng/năm học

 

 

6.474.000 đồng/năm học

 

7.095.900 đồng/năm học

 

7.782.600 đồng/năm học

2

 

Nhóm 2: Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

 

a

Đại học

 

267.000

đồng/tín chỉ

 

 

295.000

đồng/tín chỉ

 

326.000

đồng/tín chỉ

 

360.000

đồng/tín chỉ

 

8.677.500 đồng/năm học

 

 

9.587.500 đồng/năm học

 

10.595.000 đồng/năm học

 

11.700.000 đồng/năm học

b

Cao đẳng

 

214.000

đồng/tín chỉ

 

 

235.000

đồng/tín chỉ

 

259.000

đồng/tín chỉ

 

287.000

đồng/tín chỉ

 

6.997.800 đồng/năm học

 

 

7.684.500 đồng/năm học

 

8.469.300 đồng/năm học

 

9.384.900 đồng/năm học

Thông tin tuyển sinh và chương trình đào tạo vui lòng liên hệ: Khoa Nông nghiệp & Công nghệ Thực phẩm, Km1964, QL1A, Xã Long An, Huyện Châu Thành, Tình Tiền Giang. Email: knncntp@tgu.edu.vn hoặc số điện thoại: 0733.855.351.

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm