Chia sẻ

UBND TP.Rạch Giá, Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017

08-03-2017

Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 như sau:

1. Số lượng viên chức sự nghiệp giáo dục tuyển dụng

Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá tuyển dụng 84 viên chức.

2. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp nào thì trực tiếp nộp hồ sơ cho đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng viên chức từ ngày 01 tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017.

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

4. Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 4 năm 2017.

5. Lệ phí tuyển dụng: 400.000 đồng/người dự tuyển theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

*** Chi tiết thông báo như sau:

34-TB-UBND-page-00134-TB-UBND-page-00234-TB-UBND-page-003

 

34-TB-UBND-page-00434-TB-UBND-page-00534-TB-UBND-page-006

34-TB-UBND-page-007

 

*** Phụ lục đính kèm:

– Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển (tải về);

– Mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật (tải về).

VĨNH SƠN tổng hợp từ: rachgia.kiengiang.gov.vn