Chia sẻ

Hơn 87% sinh viên Trường Đại học Tiền Giang ra trường có việc làm

08-03-2017

Vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang công bố kết quả điều tra tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015.

Kết quả hình ảnh cho Ngày hoi viec lam tai dai hoc tien giang

Ngày Hội việc làm tại Trường ĐH Tiền Giang

Theo công bố này, tỷ lệ sinh viên của Trường tốt nghiệp có việc làm là 87,03%. Trong đó 20,18% làm việc trong khu vực nhà nước, 25,41% làm việc trong khu vực tư nhân, 22,70% làm việc liên doanh nước ngoài và 18,74% tự tạo việc làm.

Kết quả trên được điều tra từ đối tượng là sinh viên của Trường tốt nghiệp năm 2015, thời gian điều tra từ 9/2015 đến 9/2016.

Phương pháp điều tra được sử dụng là: Sử dụng phiếu khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp; sử dụng hệ thống khảo sát trực tuyến để thực hiện gửi phiếu điều tra tới email cá nhân sinh viên đã tốt nghiệp.

VĨNH SƠN tổng hợp