Chia sẻ

“Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm 2017 diễn ra vào ngày 25/3

09-03-2017

 

TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

***

Số: 03 -KH/ĐTN

 

Tiền Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề

“Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm 2017

 

Thực hiện kế hoạch số 539-KH/TĐTN-VP, ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Tỉnh đoàn Tiền Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017;

Nhằm khơi dậy niềm vinh dự và tự hào của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017). Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Tiền Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm 2017, cụ thể.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nhằm ôn lại truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đặc biệt là truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam qua 86 năm trưởng thành và phát triển; phát động cao trào học tập, thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) và Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Tiền Giang lần III, nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Tạo khí thế thi đua sôi nổi của tổ chức Đoàn trong nhà trường, đồng thời nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên trong việc tham gia sinh hoạt Đoàn.

3. Việc tổ chức Ngày đoàn viên phải thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia, thực sự tạo ra khí thế sôi nổi của ngày hội. Kết hợp khảo sát, nắm bắt tư tưởng, tình hình đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, thanh niên: truyền thống 86 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; truyền thống của Đoàn thanh niên Trường Đại học Tiền Giang thông qua chiếu clip giới thiệu về tổ chức Đoàn và phát biểu của đồng chí Bí thư.

- Tổ chức kết nạp Đoàn gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo đoàn viên của các đơn vị trực thuộc.

2. Hình thức tổ chức               

- Tổ chức “Ngày đoàn viên” theo hướng linh hoạt, tạo không khí thi đua sôi nổi, trẻ trung, năng động, thể hiện sự đồng hành của tổ chức Đoàn, sự gắn kết giữa các tập thể, đơn vị và giữa các đoàn viên thanh niên.

- Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Lễ kỷ niệm, xem phim tư liệu, lịch sử; Thi tìm hiểu kiến thức về đoàn; Triển lãm hình ảnh đẹp của Đoàn khoa và Đoàn trường; Tổ chức các trò chơi, sinh hoạt tập thể gắn với biểu diễn văn nghệ và biểu diễn năng khiếu của đoàn viên tham gia ngày hội; Thi đồng diễn, thi kéo co của các Đoàn khoa.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:“Ngày đoàn viên” được tổ chức tập trung vào lúc 7h30 ngày 25/3/2017.

2. Địa điểm: Giảng đường và sân trước giảng đường Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ và các Ban trực thuộc Đoàn trường

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày đoàn viên” triển khai đến các LCĐ trực thuộc; xây dựng chương trình chung cho ngày hội.

- Giao Ban Tổ chức Đoàn trường chủ trì, phối hợp với các ban, LCĐ đôn đốc, hướng dẫn việc rà soát, tiến hành các thủ tục để tổ chức kết nạp Đoàn viên.

- Giao Ban Tuyên giáo xây dựng nội dung ôn lại truyền thống Đoàn, thi tìm hiểu (trắc nghiệm) và nội dung triển lãm hình ảnh.

- Giao Ban Văn – Thể - Mỹ xây dựng thể lệ tổ chức thi đồng diễn, thi kéo co.

- Văn phòng Đoàn trường hỗ trợ xây dựng chương trình chung; xây dựng dự trù kinh phí tổ chức ngày hội và hỗ trợ công tác tổ chức các nội dung.

2. Các LCĐ khoa, LCĐ Viên chức

Căn cứ Kế hoạch của Đoàn trường, các LCĐ Khoa, LCĐ Viên chức triển khai sâu rộng đến từng đoàn viên, thanh niên để tham gia ngày hội, cụ thể như sau:

- Mỗi LCĐ Khoa, LCĐ Viên chức chuẩn bị tham gia ít nhất một tiết mục văn nghệ (các đơn vị đăng ký trước với Ban tổ chức để xây dựng chương trình. Hạn chót đăng ký: ngày 21/3/2017). Các đơn vị lựa chọn các tiết mục biểu diễn tốt, phù hợp với chủ đề ngày hội.

- Mỗi LCĐ Khoa sẽ tổ chức ít nhất một đội tham gia phần thi đồng diễn. Số lượng tối thiểu của mỗi đội là 15 người. Đoàn khoa lớn có thể đăng ký 02 đội đồng diễn.

- Mỗi LCĐ Khoa sẽ tổ chức 02 đội dự thi kéo co (một đội nam, một đội nữ). Số lượng mỗi đội là 10 người. Trường hợp LCĐ Khoa KTXD có thể đăng ký 01 đội nam.

- Mỗi LCĐ Khoa lựa chọn và gửi về BTC 30 bức ảnh đẹp (có độ phân giải cao, chú thích rõ ràng) phản ánh hoạt động của các Chi đoàn trực thuộc, hoạt động của Đoàn khoa (trong học tập, NCKH, tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn, Hội và nhà trường... ). Các LCĐ Khoa gửi hình về đ/c Lê Thị Tân theo địa chỉ mail: lethitan@tgu.edu.vn. Hạn chót gửi hình: Ngày 15/3/2017. 

- Các LCĐ Khoa giới thiệu đến BCT một số đoàn viên có những năng khiếu đặc biệt để có thể tham gia biểu diễn vui tại ngày hội. Như năng khiếu diễn hài, ảo thuật, võ thuật, nhảy hiện đại...(Đề nghị đăng ký trước để BTC sắp xếp chương trình).

- Các tiết mục văn nghệ, biểu diễn năng khiếu, đề nghị các đồng chí hệ đăng ký với đồng chí Nguyễn Minh Quân theo Email: nguyenminhquan@tgu.edu.vn hoặc số điện thoại: 0917.558.526.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các LCĐ trực thuộc triển khai kế hoạch đến đông đảo đoàn viên thanh niên để tham gia ngày hội. Số lượng Đoàn viên thanh niên tham dự và cổ vũ các nội dung thi kéo co, đồng diễn không hạn chế. Riêng phần Lễ trong giảng đường, BTV dự kiến phân bổ cụ thể như sau:

LCĐ Khoa Kinh tế - Luật: 50 đoàn viên

LCĐ Khoa NN&CNTP: 50 đoàn viên

LCĐ Khoa Sư phạm: 40 đoàn viên

LCĐ Khoa KHXH&NV: 30 đoàn viên

LCĐ Khoa KTCN: 40 đoàn viên

LCĐ Khoa KTXD: 20 đoàn viên

LCĐ Khoa CNTT: 20 đoàn viên

LCĐ CBVC: 10 đoàn viên

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm 2017, đề nghị các Ban và LCĐ trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch.

    DUYỆT CỦA ĐẢNG ỦY,                                                      TM. BAN CHẤP HÀNH

         BAN GIÁM HIỆU                                                                             BÍ THƯ

 

 

 

 

 

                                                                                                             Đinh Quốc Cường

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh Đoàn TG;

- ĐU, BGH Trường ĐHTG;

- BBT Website trường;

- BCH ĐTN, HSV Trường ĐHTG;

- Các khoa trực thuộc trường;

- Lưu: VP ĐTN.