Chia sẻ

Thông báo về việc thu học phí HK2 năm học 2016-2017 đối với HS, SV khóa 16

17-03-2017

Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu, quản lý học phí đối với  Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 664/KH-ĐHTG ngày 26/10/2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức đăng ký học phần HK2(2016-2017) dành cho sinh viên chính quy Cao đẳng, Đại học;

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-ĐHTG ngày 14/02/2017 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức đăng ký học phần HK2(2016-2017) dành cho các lớp TCCN, CĐ- ĐH VLVH,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học khóa 16 và các khóa trước như sau:

I. Mức học phí:

Bậc

Hệ chính quy

Hệ vừa làm vừa học

Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thuỷ sản

- Đại học

206.000 đồng/tín chỉ

309.000 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng

165.000 đồng/tín chỉ

247.500 đồng/tín chỉ

- Trung cấp chuyên nghiệp

2.350.000 đồng /học kỳ

3.525.000 đồng /học kỳ

Nhóm 2:  Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao

- Đại học

243.000 đồng/tín chỉ

364.500 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng

192.000 đồng/tín chỉ

288.000 đồng/tín chỉ

- Trung cấp chuyên nghiệp

2.750.000 đồng /học kỳ

4.125.000 đồng /học kỳ

II Thời gian thu:

Từ ngày 17/4/2017 đến hết ngày 12/5/2017(trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ)

- Sáng từ  07 giờ 30 đến 11 giờ

- Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

III. Địa điểm và thời gian thu:

1. Cơ sở chính: Từ ngày 17/4/2017 đến hết ngày 12/5/2017

2. Cơ sở Thân Cửu Nghĩa:

-  Ngày 18, 20, 25, 27 tháng 4 năm 2017 (thứ Ba, thứ Năm)

-  Ngày 04, 09, 11 tháng 5 năm 2017 (thứ Ba, thứ Năm)

3. Cơ sở 1:

- Buổi sáng: ngày 19, 26 tháng  4 năm 2017 ( thứ Tư)

- Buổi sáng: ngày 03, 10 tháng 5 năm 2017 (thứ Tư)

Khi đóng học phí, học sinh, sinh viên nộp phiếu Kết quả đăng ký học phần (in từ phần mềm UIS) cho bộ phận thu ngân của Phòng Tài vụ.

- Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách và ưu đãi được miễn, giảm theo quy định hiện hành.

-Học sinh, sinh viên, học viên đóng học phí không đúng quy định nêu trên sẽ không được dự thi kết thúc học phần và nhận điểm F của học phần đó. Sinh viên phải thanh toán xong nợ học phí của học kỳ trước mới được tiếp tục đăng ký học phần ở học kỳ sau.  

Lưu ý: Sinh viên phải giữ biên lai để trình Phòng Quản lý Đào tạo, TT KT&ĐBCLGD,… khi có yêu cầu.

Đề nghị các đơn vị triển khai đến học sinh, sinh viên, học viên để nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)     
Võ Ngọc Hà 

Phòng Tài vụ