Chia sẻ

Sơ kết học kỳ I, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016-2017

17-03-2017

Phần I

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC NHIỆM VỤ HỌC KỲ I

 

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

1. Thuận lợi:

-  Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, BGH nhà trường;

- Viên chức của đơn vị có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, hỗ trợ nhau trong công tác và có tinh thần cầu tiến;

- Việc tổ chức các Hội thi nhận được sự ủng hộ, phối hợp tốt trong tổ chức với Đoàn Thanh niên, Hội SV và các khoa có sinh viên;

- Công tác bổ sung vốn tài liệu nhận được sự phối hợp của các tổ bộ môn và khoa trên tinh thần tiết kiệm;

- Phần mềm Libol 6.0 phục vụ được các hoạt động nghiệp vụ thư viện, tra cứu tài liệu. Thư viện số liên kết được với nhiều Thư viện số của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đáp ứng tốt nhu cầu  bạn đọc.

 2. Khó khăn:

 - Viên chức công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động còn thiếu và chưa vận dụng nhiều kiến thức vào công tác thư viện;

- Tinh thần tự học, tự nghiên cứu của đa số người học còn hạn chế;

- Vị trí các phòng chức năng không thuận tiện, phân tán ở 3 cơ sở, diện tích nhỏ hẹp không tạo được không gian học tập mở cho người học nên số lượng bạn đọc đến Thư viện không đông;

- Trang thiết bị chưa đủ, không đồng bộ; kinh phí hạn chế; viên chức thư viện còn mỏng, phân tán nên việc tổ chức phục vụ nguồn học liệu và các hoạt động gặp nhiều khó khăn.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

  1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả
  • Công tác bổ sung tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và NCKH:

+ Sách: 733 tên/2.311 bản;

+ Báo, tạp chí: 86 tên.

- Cấp 100% tài khoản sử dụng Thư viện số cho HSSV. Tổng số lượt đăng nhập là 13.517, tổng tài liệu download là 16.827 và upload là 418 tài liệu.

- Phát hành tài liệu giảng dạy trong SV: 65 tên/3.336 bản.

- Công tác phục vụ bạn đọc:

+  Đã phục vụ 12.758 lượt bạn đọc đến Thư viện mượn tài liệu;

+ Phòng Internet phục vụ 1.267 lượt.

- Cuộc thi hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp”: Có 19 đội thi sinh viên tham gia, vòng loại được tổ chức ngày 20/3/2017.

- Biên tập, kiểm duyệt, post 432 tin bài trên website TGU; thực hiện 28 chương trình phát thanh hàng tuần.

- Thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Trường trên website, chương trình phát thanh và bảng điện tử trước cổng trường.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch

Không.

3. Đánh giá chung

- Kế hoạch năm học của đơn vị được cụ thể hóa trong từng tháng, có sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong nhà trường; viên chức TT TT-TV có tinh thần đoàn kết, thể hiện trách nhiệm cao nên đơn vị đã đạt được những kết quả nêu trên;

        - TT TT-TV thực hiện tốt việc bổ sung tài liệu hàng năm. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, NCKH của GV và SV;

- Thư viện số có nguồn tài liệu đa dạng, phong phú và liên kết được với nhiều Thư viện số của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đáp ứng tốt nhu cầu tài liệu của GV và SV, giúp GV và SV có thể tìm đọc trực tuyến và download tài liệu phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

Phần II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

1. Tiếp tục phối hợp tốt với các khoa, tổ bộ môn trong việc bổ sung kịp thời tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và  nghiên cứu của GV và SV; quan tâm bổ sung các tài liệu điện tử đã xuất bản của các ngành đào tạo theo hướng lâu dài; thực hiện in, phát hành tài liệu giảng dạy của GV đã được nghiệm thu trong SV.

2. Từng bước chọn lọc nội dung tài liệu, thực hiện số hóa và chuyển tải lên web của đơn vị, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

3. Tổ chức tốt Vòng loại và Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp”.

4. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam (21/4), ngày bản quyền sách thế giới (23/4), triển lãm tài liệu mới và tài liệu chuyên ngành, phối hợp với Fahasa giới thiệu, phát hành tài liệu tham khảo trong GV và SV.

5. Thường xuyên cập nhật danh mục sách chuyên ngành, làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu để GV, SV biết và khai thác nguồn học liệu hiện có tại Thư viện trường.

6. Tổ chức tốt dịch vụ internet và phục vụ việc ghi danh, đăng ký HP của sinh viên các khóa theo kế hoạch.

7. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn GV và SV sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên trên Thư viện số.

8. Liên kết, trao đổi để sử dụng nguồn học liệu của Thư viện các trường đại học có mối quan hệ hợp tác với Trường ĐHTG để làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ dạy, học và nghiên cứu.

9. Cải thiện không gian Thư viện tại 3 cơ sở để tạo môi trường gần gũi, thân thiện, thuận tiện, dễ tra cứu, dễ tìm kiếm và tiếp cận tài liệu cho sinh viên; cải tiến lề lối và phương pháp phục vụ bạn đọc.

10. Tổ chức tốt công tác thông tin trên trang thông tin điện tử của trường, thực hiện các chương trình phát thanh, quảng bá hình ảnh, công khai hoạt động của trường trên các mặt.

TT Thông tin - Thư viện