Chia sẻ

Chi bộ 7 tổ chức họp lệ tháng và sinh hoạt chuyên đề Quý I

27-03-2017

Chiều ngày 22/3/2017, Chi bộ 7 tổ chức họp lệ tháng và sinh hoạt chuyên đề Quý 1 với chủ đề “Vai trò của người đảng viên là cán bộ cốt cán trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐUK, ngày 06/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 24-KH/ĐU, ngày 17/01/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ 7 tổ chức sinh hoạt chuyên đề dựa theo chủ điểm của từng quý. Đồng chí Lê Thanh Bình, đảng viên được Chi bộ phân công với tham luận “Vai trò của người đảng viên là cán bộ cốt cán trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên Chi bộ đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận về các vấn đề trọng tâm như: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của sinh viên nhà trường, chính tấm gương của đảng viên cốt cán sẽ là gương sáng củng cố niềm tin cho sinh viên học tập và làm theo; tham mưu cho công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng nhà trường, đề xuất cơ chế phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ chế tổ chức kiểm tra, giám sát các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể, các giải pháp thiết thực nhằm từng bước củng cố ổn định trong lối sống, tư tưởng, đạo đức của sinh viên. Vai trò của đảng viên, sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên đã làm nổi bật được những điều mà đảng viên trong Chi bộ đã thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Nhất Trang - Bí thư Chi bộ 7 khẳng định về vai trò của đảng viên là lực lượng then chốt, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận trong sinh viên; kịp thời đề xuất các biện pháp nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, hiểu sai của sinh viên. Phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá, phê bình và tự phê bình trong quá trình thực hiện; đảng viên Chi bộ phải tiên phong, gương mẫu và thể hiện được vai trò nòng cốt của mình trong việc đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2017 mà Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo thực hiện.

ÚT NGUYỄN