Chia sẻ

Thông báo các chương trình học bổng của tổ chức KOICA, Hàn Quốc

29-03-2017

Hiện tại, tổ chức KOICA, Hàn Quốc đang có 14 chương trình học bổng thạc sĩ dành cho các cán bộ đang công tác tại các cơ quan thuộc chính phủ Việt Nam như sau:

1.Thạc sĩ Công nghệ môi trường và Hóa chất tích hợp (Trường Đại học Quốc gia Hankyong).

2. Thạc sĩ Chính sách Thương mại và Công nghiệp (Khoa Sau đại học, Trường Đại học KyungHee).

3. Thạc sĩ An toàn sức khỏe toàn cầu (Khoa Sau đại học Sức khỏe công cộng, Trường Đại học Yonsei).

4. Thạc sĩ Chính sách phát triển đô thị (Trường Đại học ChungAng).

5. Thạc sĩ Khoa học năng lượng và Chính sách (Trường Đại học Ajou).

6. Thạc sĩ Sản xuất nông nghiệp (Trường Đại học Quốc gia Kyungpook).

7. Thạc sĩ Quản lý công (Trường Đại học SungKyunKwan).

8. Thạc sĩ Chính sách ICT toàn cầu (Trường Đại học Quốc gia Pusan).

9. Thạc sĩ Phát triển nông thôn (Trường Đại học Yonsei).

10.Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp (Trường Đại học Quốc gia Kangwon).

11. Thạc sĩ Lãnh đạo bình đẳng giới (Trường Đại học Nữ giới Ewha).

12. Thạc sĩ Quản lý tài nguyên nước (Trường Đại học SungKyunKwan).

13. Thạc sĩ Phát triển Công nghiệp ngư nghiệp (Trường Đại học Quốc gia Pukyong).

14. Thạc sĩ Kỹthuật nông nghiệp (Trường Đại học Quốc gia HanKyong).

* Đối tượng đăng ký học bổng: Các cán bộ đang công tác tại các cơ quan thuộc chính phủ Việt Nam.

* Hạn nộp hồ sơ dự tuyển tại Văn phòng KOICA Việt Nam: 10/04/2014.

* Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Ms. Mỹ Thành: 043-831-6911 (ext:137) hoặc email: thanhkoica@gmail.com

Phòng QLKHCN & HTQT