Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang khai mạc đánh giá ngoài

31-03-2017

Sáng ngày 29/3/2017, Trường Đại học Tiền Giang đã tiến hành khai mạc đợt đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT tại trường ĐH Tiền Giang. Tham gia đoàn đánh giá ngoài gồm có 7 thành viên do PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ - Trưởng Ban Đại học - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.


Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu và Hội đồng tự đánh của nhà trường

Đoàn sẽ thực hiện đánh giá ngoài Trường ĐH Tiền Giang từ ngày 28 đến hết ngày 1/4/2017. Theo lịch trình, sau Lễ khai mạc, Đoàn tiến hành phỏng vấn Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá và lãnh đạo các đơn vị trong trường. Sau đó, Đoàn sẽ tiến hành phỏng vấn cựu sinh viên đại diện các khoa, phỏng vấn nhà tuyển dụng, phỏng vấn giảng viên, chuyên viên phục vụ và tiến hành phỏng vấn lãnh đạo các đoàn thể trong trường.


Đoàn đánh giá ngoài tiến hành phỏng vấn các cựu sinh viên của Trường

Trong ngày 28/3/2017, Đoàn đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, minh chứng, thực hiện khảo sát, tham quan cơ sở vật chất của Trường phục vụ giảng dạy, các phòng chức năng như Quản lý đào tạo, Quản trị-Thiết bị, Thông tin-Thư viện.


Đoàn phỏng vấn lãnh đạo các đơn vị Quản trị -Thiết bị, Thông tin-Thư viện và bộ phận Y tế của Trường

Trước đó, trong hai ngày 02 và 03/3/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Tiền Giang để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Đoàn gặp gỡ, phỏng vấn nhà tuyển dụng

Theo lịch trình, ngày 01/4, Đoàn đánh giá ngoài sẽ họp với Ban Giám hiệu và Hội đồng tự đánh giá của Trường ĐH Tiền Giang để thông tin về kết quả sơ bộ của đợt đánh giá ngoài và ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát.

>> Lịch làm việc của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường ĐH Tiền Giang

LÊ TÂN