.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2017

10-04-2017

Ngày 29/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành công văn số 1269/UBND-KGVX về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuyên truyền trong nội bộ cơ quan, doanh nghiệp và trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01/5 đến  ngày 31/5/2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Việc tuyên truyền cần phải thực hiện sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị sản xuất kinh doanh và toàn thể người lao động, trong đó chú trọng đến các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,… nhằm năng cao ý thức của cộng đồng xã hội về bảo đam an toàn, vệ sinh lao động và khu vực không có quan hệ lao động.

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, treo bang rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh trước và trong thời điểm diễn ra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.

VĨNH SƠN