Chia sẻ

Đoàn trường Đại học Tiền Giang đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên

11-04-2017

Hiện tại, Đoàn trường Đại học Tiền Giang có 5.063 đoàn viên đang sinh hoạt tại 139 chi đoàn thuộc 07 Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa và 01 Ban Chấp hành Liên chi đoàn cán bộ viên chức trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn trường Đại học Tiền Giang đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Tuổi trẻ Trường Đại học Tiền Giang: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Tiểu sử tóm tắt danh sách dự kiến BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần III, nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách ứng cử viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Tiền Giang nk 2017-2022

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

Đ/c Đinh Quốc Cường - Bí thư Đoàn trường trao Quyết định kết nạp đoàn viên mới năm 2017

1. Công tác đoàn viên

Đoàn trường hiện có 5.063 đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại 139 chi đoàn trực thuộc. 100% đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, các chi đoàn thực hiện tốt việc phân loại đánh giá theo từng giai đoạn, năm học và 6 tháng một lần.

Đoàn trường đẩy mạnh việc đổi mới, nâng chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn về nội dung sinh hoạt, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh", "chi đoàn chủ động công tác". Đến cuối năm có trên 80% cơ sở Đoàn qua phân loại đạt vững mạnh. Nhiều đoàn viên, Chi đoàn, Đoàn khoa ngày càng thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động trong việc tham gia các hoạt động phong trào cũng như xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào.

Đoàn trường tích cực tham mưu với Đảng ủy nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Kết quả hình ảnh cho trường đại học tiền giang toạ đàm

Đoàn trường đẩy mạnh việc đổi mới, nâng chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn

2. Công tác cán bộ đoàn

Công tác tổ chức cán bộ Đoàn được Đoàn trường quan tâm thực hiện gắn với việc triển khai thực hiện Quy chế cán bộ đoàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, quy hoạch cán bộ đoàn cũng được Đoàn trường và các đoàn trực thuộc triển khai có hiệu quả, giúp phát huy được năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong công tác và phong trào thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo toàn diện và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động của Hội, lựa chọn, bồi dưỡng và bố trí những cán bộ Đoàn xuất sắc, có năng lực, uy tín được thanh niên tín nhiệm phụ trách công tác Đoàn, Hội. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn thể hiện vai trò tích cực trong việc tham mưu với các cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị nhằm tạo những cơ chế, nguồn lực để tổ chức Đoàn, Hội tập hợp rộng rãi sinh viên.

Kết quả hình ảnh cho trường đại học tiền giang toạ đàm

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở cũng được Đoàn trường quan tâm chỉ đạo thực hiện

3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn

Định kỳ họp BCH vào tuần thứ 2 của tháng nhằm triển khai các kế hoạch công tác, văn bản của Đoàn cấp trên, cũng như báo cáo kết quả công tác của Đoàn trong tháng vừa qua. Các đoàn khoa trực thuộc cũng định kỳ thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý để Văn phòng Đoàn trường báo cáo, tổng hợp gửi Tỉnh đoàn và Đảng ủy nhà trường.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở cũng được Đoàn trường quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt chỉ đạo các Đoàn khoa đẩy mạnh kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ tại các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời thông tin những chủ trương, chính sách của đoàn cấp trên và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên,...

Đoàn trường kịp thời động viên, khen thưởng và đề nghị Đoàn cấp trên khen thưởng nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức, thông tin, tuyên truyền trong tổ chức Đoàn đã có nhiều đổi mới theo hướng tích cực nhằm tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Các cơ sở Đoàn đã thực hiện tốt việc tham mưu với các cấp ủy Đảng, các đơn vị đã duy trì họp lệ với cấp ủy Đảng, kịp thời đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng tổ chức Đoàn.

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, đám đông, giày và ngoài trời

Ngày hội Đoàn viên năm 2017

4. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên

Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên trong trường được chú trọng. Đoàn trường thể hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên của nhà trường. Thực hiện tốt công tác kết nạp sinh viên vào Hội và giới thiệu hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp.

Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ngày càng triển khai có hiệu quả nhờ vào việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại. Thông qua Facebook, website, nhiều văn bản, kế hoạch, thông báo được đến với đoàn viên thanh niên một cách nhanh chóng, kịp thời, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, do học theo tín chỉ, việc sinh hoạt chi đoàn của các đơn vị còn nhiều khó khăn, công tác tổ chức hoạt động Đoàn cũng gặp khó khăn do các cơ sở của nhà trường nằm cách xa nhau. Nhiều sinh viên đi làm thêm nên không tham gia đầy đủ và tích cực các phong trào Đoàn, Hội cũng như không tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động, chất lượng của một số chi đoàn.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Thông qua cuộc họp hàng tháng của Ban Chấp hành, Đoàn trường nhắc nhở, chỉ đạo các Đoàn khoa trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với việc sinh hoạt định kỳ của chi đoàn hàng tháng. Đồng thời, các Khoa thực hiện tốt việc cử thành viên Ban Chấp hành Đoàn khoa tham dự các cuộc họp chi đoàn để kịp thời lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của sinh viên và nắm bắt tư tưởng của đoàn viên thanh niên, kịp thời có báo cáo với Đoàn cấp trên những “điểm nóng” trong dư luận.

Thường xuyên nhắc nhở các đơn vị triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các chi đoàn, công tác sổ sách, đoàn phí,... của các chi đoàn. Đặc biệt trong công tác tổ chức các hoạt động tình nguyện xã hội của chi đoàn, Đoàn khoa cần hướng dẫn và giám sát chặt chẽ hơn nữa để các chi đoàn thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

6. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức khác nhau; xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng; sơ kết, đánh giá các Nghị quyết của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên.

Đoàn trường đã tạo nguồn, bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển Đảng cho rất nhiều đoàn viên ưu tú của nhà trường. Qua đó, giúp các đoàn viên ưu tú thể hiện năng lực của bản thân, đồng thời phát huy được tinh thần và nhiệt huyết của các đồng chí khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

5. Đánh giá công tác phối hợp với các đơn vị trong trường

Đoàn đã thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh trong việc tổ chức các chương trình tọa đàm truyền thống, giao lưu về nguồn, tổ chức các sân chơi cho đoàn viên thanh niên.

VĨNH SƠN