Chia sẻ

Tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Toyota Tiền Giang

20-04-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 TRUNG TÂM QHDN&TVTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số:  27 /TB –TT QHDN&TVTS                                                                 Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự tại

Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Toyota Tiền Giang

 

 Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Toyota Tiền Giang cần tuyển những vị trí như sau:

1.Vị trí ứng tuyển: Nhân viên bán hàng, nhân viên Marketing, nhân viên hành chính, Kế toán, kỹ thuật viên ô tô.

2.Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8 tiếng

3.Yêu cầu:

-Tốt nghiệp các ngành Kinh tế, kỹ thuật ô tô.

-Thành thạo tin học văn phòng, Internet.

-Kỹ năng giao tiếp tốt

-Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

4.Quyền lợi:

-Lương thỏa thuận

-Được đào tạo

-Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

-Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH

5.Thông tin liên hệ:

Văn phòng Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Toyota Tiền Giang

Địa chỉ: Ấp Long Mỹ, Xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang (Cách vòng xoay Trung Lương 200m hướng về Sài Gòn)

Điện thoại: 0907.003.911 ( Ms An)

 

Nơi nhận:

  • Khoa KTCN, KT-L
  • Lưu: VT, TT QHDN&TVTS

     KT. GIÁM ĐỐC

   PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

     Lê Tiến Dũng

Khoa Kinh tế - Luật